Lilo Sulvaran: Weg met consensusrijkswetten

PS-congres: Meerdere opties voor zelfbestuur Curaçao

WILLEMSTAD — De consensusrijkswetten moeten zo snel mogelijk worden afgelast.
Dit was de centrale boodschap in de toespraak van de eigenaar van ochtendkrant Vigilante en broer van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, Merill ‘Lilo’ Sulvaran, tijdens het congres van de politieke partij Pueblo Soberano (PS) dat afgelopen zaterdag werd gehouden.
Volgens Sulvaran hebben deze wetten het functioneren van het ambtenarenapparaat, maar ook de economische ontwikkeling van het eiland in de weg gestaan.

Het congres van de PS stond in het teken van het dekolonisatieproces voor Curaçao dat de weg naar soevereiniteit voor het eiland zal moeten inleiden.
Met het oog hierop had de PS twee gastsprekers uitgenodigd: Sulvaran en de internationale expert op het gebied van internationaal bestuur, Carlyle Corbin.
In zijn toespraak wees Sulvaran, die korte tijd als woordvoerder van zijn broer optrad, nadat deze zich van de PAR-fractie in de Staten had afgescheiden, op de negatieve gevolgen die de consensusrijkswetten voor het eiland met zich hebben meegebracht.

“Zij hebben het functioneren van het overheidsapparaat tot stilstand gebracht en de economische ontwikkeling in de weg gestaan.
Zo snel mogelijk moeten deze wetten worden afgeschaft, terwijl van Nederland moet worden geëist dat zij bilaterale akkoorden met Curaçao als een volwaardige partner gaat sluiten.”

Volgens Sulvaran heeft het Curaçaose volk nooit haar consensus gegeven voor de inhoud van de vijf consensusrijkswetten.
Sulvaran benadrukt dat het volk bij een referendum vóór de consensusrijkswetten heeft gestemd, maar dat het nooit inhoudelijk is geïnformeerd wat deze wetten nu precies inhouden. Hierdoor is er volgens hem sprake van een fout in de uitvoering van de consensus van de rijkswetten.
Hij lanceerde het voorstel voor een commissie van experts die de omstandigheden voor het functioneren van de consensusrijkswetten moet onderzoeken.
Dit noemt hij de eerste stap in het dekolonisatieproces van Curaçao.

Tijdens zijn interventie brak Sulvaran ook een lans voor het opstarten van het dekolonisatieproces van Curaçao.
Hij stelde voor dat zodra het regeerakkoord op 12 december getekend is, de nieuwe regering werk moet maken van het instellen van een dekolonisatiecommissie.
Volgens Corbin zijn er meerdere wegen die Curaçao kan bewandelen op weg naar volledig zelfbestuur.
De huidige autonome status in het Koninkrijk voldoet volgens de voormalige minister van Staat van Buitenlandse Zaken van de Virgin Islands hier niet aan.
Hij adviseert vier wegen die Curaçao kan bewandelen.
Namelijk om Curaçao weer op de lijst van de Verenigde Naties te zetten van non governing territories (landen zonder zelfbestuur, red.), een verzoek indienen bij de Human Rights Council met betrekking tot het onvervreemdbare recht van zelfbeschikking, herstructurering van het Koninkrijk der Nederlanden conform Britse gemenebestmodel bestaande uit zelfstandige leden en dekolonisatie door onafhankelijk te worden.
Corbin benadrukt dat het aan Curaçao ligt om zelf te bepalen hoe lang dit proces zal mogen duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *