Liquiditeit weer ‘gezond

goudWillemstad – De liquiditeitspositie van de Curaçaose overheid is weer op peil, nadat een jaar geleden de bodem van de staatskas in beeld was. Uit de jongste rapportage blijkt dat per ultimo september de beschikbare liquide middelen 351 miljoen bedroegen. Dat is wel heel anders dan in december 2012, toen na het gedwongen ontslag van de regering Schotte de interim-premier Stanley Betrian bekendmaakte dat de cashflow was geslonken tot 146 miljoen; terwijl die een jaar daarvoor, in december 2011, nog 300 miljoen bedroeg.

Minister van Financiën José Jardim, die sindsdien is aangebleven als bewindspersoon op Financiën, maakte toen ook duidelijk dat bij het uitblijven van de noodzakelijke maatregelen er al in de eerste helft van 2013 een liquiditeitstekort zou zijn.
Een lege overheidskas dus.
regering Hodge en sinds medio dit jaar de politieke regering Asjes troffen echter wel maatregelen.
Dat wordt ook wel duidelijk uit de rapportages.
Dit jaar stegen de beschikbare liquide middelen van nog 227 miljoen in juni 2013; naar 280 miljoen in juli; 285 miljoen in augustus; en nu dus volgens de laatst gepubliceerde stand 351 miljoen per ultimo september.
Dit valt op te maken uit een recent financieel overzicht van de Landsoverheid dat bestudeerd is door het Antilliaans Dagblad.
Vooral het saldo bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) valt op en bedraagt 212 miljoen.

 • Bij ‘huisbankier’ de Girobank bedragen de liquide middelen van de overheid 121 miljoen;
 • bij de MCB is het saldo 14,7 miljoen;
 • bij ING Bank in Nederland 1,3 miljoen;
 • bij Banco di Caribe ruim 4 ton;
 • RBC Bank ruim 3 ton;
 • Orco Bank bijna 2,5 ton;
 • SFT 0,5 ton; en
 • FCIB 0,3 ton.

In contanten houdt de overheid vrij constant zo’n half miljoen in kas.
De aanwezige liquide middelen worden dus voornamelijk lokaal aangehouden, met uitzondering van de ING-rekeningen in Nederland, en zijn conform de opgaven van de Ontvanger der Belastingen, de Inspectie Invoerrechten & Accijnzen, kasstaten en de bankafschriften.

 • De mutaties op de gewone dienst 8,4 miljoen (nadelig),
 • de kapitaaldienst 62,3 miljoen (voordelig) en
 • de (vlottende) financiering 37,5 miljoen (voordelig) in de verslagperiode hebben samen geleid tot een toename van de liquide middelen (cashflow) van 91,4 miljoen.

Aldus de toelichting van Financiën.
Vervolgens wordt de liquiditeitspositie ook kwalitatief beoordeeld.
Een algemeen aanvaardbaar kengetal om uit te drukken in hoeverre men beschikt over liquide middelen om op korte termijn alle schuldeisers te betalen (= norm), is de liquiditeitsratio of ‘Current Ratio’ (CR).
Gewenst is een Current Ratio van minimaal tussen de 1,0 en de 1,5.
Per ultimo verslagperiode is de Current Ratio van de overheid 1,9 en kan vooralsnog dus als relatief ‘gezond’ worden aangemerkt.

,,Dit is dan nog zonder rekening te houden met openstaande Belastingvorderingen”, aldus het ministerie.

Ter vergelijking: de Current Ratio bedroeg eind 2012 slechts 1,2.

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *