Liquiditeitspositie in beweging

cftWILLEMSTAD — Uit de financiële rapportages over januari en februari blijkt dat de liquiditeitspositie van Curaçao in beweging is. Dat meldt het Cft (College Financieel Toezicht) in zijn advies over de begroting 2013 van Curaçao.

“In de maand januari verbeterde de liquiditeitspositie substantieel, van 185 miljoen gulden ultimo 2012 tot 270 miljoen gulden aan het eind van januari, terwijl in februari de liquide middelen weer afnamen tot 245 miljoen gulden.”

Volgens het Cft is de liquiditeitspositie op dit moment niet zorgwekkend, maar vormt het schommelende beeld wel aanleiding voor het Cft om de liquiditeitspositie nauwlettend te blijven volgen.

“Voor de liquiditeitspositie geldt dat volledige en tijdige invoering van de voorgenomen maatregelen noodzakelijk is om te voorkomen dat Curaçao in de loop van 2013 over onvoldoende liquide middelen beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.“

In de meest recente halfjaarrapportage van het Cft werden al zorgen geuit over zowel de liquiditeits- als de vermogenspositie van Curaçao.
Het Cft gaf aan te verwachten dat het moment in zicht komt dat Curaçao onvoldoende liquide middelen tot zijn beschikking heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Dan zou er direct sprake zijn van oplopende betalingsachterstanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *