Locatie kruithuis mysterie

Al wel plan voor definitief kruithuis in de maak

kruithuisWillemstad – Nu het einde van het jaar nadert is het nog altijd de vraag waar het vuurwerk zal worden opgeslagen.

Advertentie

Minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning laat tegenover deze krant weten dat het vuurwerk niet op het oude terrein van het ontplofte kruithuis aan de Seru Loraweg wordt opgeslagen, maar ook niet in Koraal Specht, waar eerder sprake van was.

,,Aan een tijdelijk kruithuis wordt keihard gewerkt. De locatie kan ik binnen nu en twee weken onthullen, als het tijdelijke kruithuis is voltooid”

, aldus de minister.
Ook ging het gerucht dat het vuurwerk zou worden opgeslagen bij Bullenbaai.

,,Over deze locatie kan ik geen uitspraken doen”, reageert Balborda.

De minister kan wel loslaten druk bezig te zijn met een plan voor de vuurwerkopslag in 2014.

,,Dit jaar zal er nog gebruik gemaakt worden van een tijdelijke opslag.
Maar vanaf volgend jaar zullen we gebruik maken van een definitieve opslag.”

Volgens de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is er echter één probleem: geld. De minister:

,,Het kost nu eenmaal een hoop ‘plaka’. Daarom zijn we op zoek naar een oplossing die de regering niet of nauwelijks wat kost.”

Balborda legt uit dat hierbij moet worden gedacht aan een stuk overheidsgrond wat ter beschikking zal worden gesteld aan vuurwerkimporteurs en waar het kruithuis op zal moeten worden geplaatst. De importeurs zullen vervolgens zorg moeten dragen voor de bouw van een kruithuis en de kosten van een definitieve, veilige opslag, op zich moeten nemen.

,,Ik ben zelfs al in gesprek met enkele vuurwerkimporteurs.”

Aan een nieuw kruithuis denkt het lid van Commissie Veiligheid Seru Lora (CVSR), Angelo Leañez, van Tip Top Leañez, voorlopig niet.
Nog elke dag rijdt hij langs de plek des onheils.

,,Wat er toen is gebeurd is echt verschrikkelijk”, aldus Leañez.

Al eerder liet het lid van de veiligheidsraad weten dat er ondanks gemaakte afspraken met toenmalig ministers Stanley Betrian en Cornelis Smits twee containers met vuurwerk op het terrein van het voormalig kruithuis zijn geplaatst.

,,Deze containers staan hier nu nog steeds. We zijn nu wel eindelijk zover dat er afspraken zijn dat deze worden verwijderd”

, licht Leañez de situatie toe. Maar waar deze containers dan naartoe worden verhuisd is ook voor hem een vraag.

Niet meer in Seru Lora

Het lid van CVSR legt uit:

,,Ik denk dat ze ook niet bekend gaan maken waar het vuurwerk wordt opgeslagen. Pas als alles er al ligt opgeslagen zullen ze de locatie bekendmaken. Anders krijgt de minister vermoedelijk weer weerstand van de buurt.”

Hiermee refereert de eigenaar van Tip Top Leañez aan de commotie die ontstond in Koraal Specht nadat bekend werd dat in deze buurt een tijdelijk kruithuis zou worden gebouwd op de oude landfill. De buurt was in rep en roer omdat een kruithuis op een oude vuilnisbelt volgens de buurtbewoners levensgevaarlijk zou zijn.
Ook maakte de buurt bezwaren omdat de tijdelijke plek te dicht bij de bebouwde kom zou zijn. Ondertussen staan de twee containers gevuld met vuurwerk nog steeds in Seru Lora.

,,Ik denk dat de containers via de normale gang van zaken zullen worden behandeld.
Het vuurwerk zal dus uit de containers worden geladen en vervolgens worden verdeeld over de verschillende verkooppunten op het eiland.
Daarna zal het niet meer terugkeren naar Seru Lora, maar naar de nieuwe tijdelijke opslagloods gaan”, vermoedt Leañez.

Brandweercommandant Elvin Regina laat weten niets van een eventuele nieuwe locatie van het kruithuis te weten, maar zegt eveneens dat dit niet onder zijn verantwoording valt.

,,De brandweer komt in actie bij het transport van het vuurwerk en bij de verkoop van het vuurwerk”, aldus Regina.

Overigens is nog altijd niet bekend wat de oorzaak is geweest van de explosie. Op 17 april liet het Openbaar Ministerie (OM) weten te zijn begonnen met nader onderzoek in de zaak.
Het feitenonderzoek naar de ramp is al wel afgerond, en op grond daarvan besloot het OM nader onderzoek te doen.
In totaal vielen er als gevolg van de explosie vier dodelijke slachtoffers.
Een van de slachtoffers was de bekende vuurwerkkunstenaar Danny Bethencourt.
De explosie bij het kruithuis hield de gemoederen op het eiland lange tijd bezig.
Mediaprofessionals organiseerden zelfs een inzamelingsactie die live op de televisie werd uitgezonden voor de nabestaanden van de omgekomen slachtoffers.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *