Locatie nieuw centraal gebouw overheid in januari bekend

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — De regering zal in januari 2014 bekendmaken waar het nieuwe centrale overheidsgebouw zal komen. Dit laat minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) weten in antwoorden op vragen, gesteld tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2014 in de Centrale Commissie van de Staten. Om het gebouw te realiseren is er een bedrag van 119 miljoen gulden vereist.

Het nieuwe centrale overheidsgebouw zal moeten bestaan uit een aantal aan elkaar verbonden gebouwen op één locatie.
In haar eindrapport heeft de werkgroep huisvesting van de overheid berekend dat op de directe huisvestingskosten een bedrag van 6 miljoen gulden structureel bespaard zal kunnen worden.
De totale stichtingskosten (de som van alle kosten voor het oprichten of stichten van een bouwproject), van de nieuwbouw bedragen 119 miljoen gulden.
De exploitatiekosten, inclusief onderhoud, water, stroom en schoonmaak, zullen 21 miljoen bedragen.
De vergelijkbare huidige kosten van de dienstonderdelen die kunnen gaan verhuizen bedragen nu 27 miljoen gulden.
De overheid denkt dat door een centraal overheidsgebouw te introduceren er een aanzienlijke efficiencybesparing bereikt zal kunnen worden op met name personeelskosten.
De overheid noemt een bedrag van 50 miljoen, maar dit maakt onderdeel uit van het totale project ‘optimalisatie functioneren overheidsapparaat’.
Volgens de overheid is de centrale huisvesting wel een randvoorwaarde om deze taakstelling van 50 miljoen gulden te kunnen bereiken.
Het terrein waar het centrale overheidsgebouw zal komen zal 30.000 vierkante meter bedragen, terwijl het gebouw zelf 19.900 vierkante meter groot moet zijn.
De overheid heeft inmiddels opdracht gegeven voor het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwbouw en voor het doen van een voorstel voor een locatiekeuze.
De uitkomst van de locatiekeuze zal in januari volgend jaar bekend worden gemaakt.
Tijdens de behandeling van de conceptbegroting in de Centrale Commissie had Van der Horst toegezegd de vragen die aan hem gesteld waren schriftelijk te zullen beantwoorden en ze ook naar de media te sturen. Iets wat hij nu ook heeft gedaan.
Volgens de minister wil hij door deze handelwijze bijdragen aan een zo transparant mogelijk beleid richting de pers en het publiek.

Bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *