Logeerbelasting wordt omzetbelasting

Niet meer naar CTB

WILLEMSTAD — De logeerbelasting wordt ingebed in de omzetbelasting. Met deze voorziening wordt het fiscaal stelsel transparanter gemaakt. Ook is het heffingstechnisch een verbetering. In de huidige situatie is er een rol weggelegd voor het toerismebureau CTB en het belastingapparaat, maar door omzetbelasting (ob) voor het hotelwezen te introduceren, wordt een situatie gecreëerd waarbij de belastingdienst zelf met de inning en ontheffing van de inkomsten is belast. Dat zegt interim-minister van Financiën José Jardim.

Elke toerist betaalt nu per kamer 7 procent roomtax. Voor grotere hotels uit (internationale) ketens wordt vaak een uitzondering gemaakt, zij krijgen vrijstelling.
Of dezelfde percentages in het conceptvoorstel worden gehanteerd, is onduidelijk. In de huidige wet zijn al meerdere percentages opgenomen.

“We moeten nog nagaan hoe het ob-percentage zich verhoudt tot de logeergastenbelasting”

, aldus Jardim.
De omzetbelasting differentiatie is een correctie op de bestaande wetgeving.

“Fouten die al enkele jaren zijn blijven zitten worden gecorrigeerd, waaronder het aanpassen van het feit dat de Nederlandse Antillen niet meer bestaan”

, legt Jardim uit. Ob-differentiatie houdt in dat er op luxe producten en producten die schadelijk zijn voor hetzij de gezondheid hetzij voor het milieu een hoger percentage ob wordt geheven. Producten zoals drank, tabak en vuurwerk komen daarvoor in aanmerking. De lijst is afgestemd op de specifieke situatie van Curaçao. Tegelijkertijd wordt ook de motie die vorig jaar door de Staten is aangenomen om fruit en groente ob-vrij te maken uitgevoerd. Jardim:

“Die motie is nooit doorgevoerd.”

De conceptvoorstellen voor de differentiatie van de ob zijn momenteel in voorbereiding.
Hij verwacht ze eind deze week in ontvangst te kunnen nemen.
Met name het kwantificeren van de financieel-economische consequenties duurt wat langer dan verwacht, zegt Jardim.
De voorstellen zullen vervolgens in de Raad van Ministers worden vastgesteld.
Naar alle waarschijnlijkheid zal dat deze week nog gebeuren.
Het voorstel voor de grondbelasting is vorige maand door de ministerraad behandeld en voor advies gestuurd naar de Raad van Advies en SER. Personeel

Ook binnen het overheidsapparaat verwacht Jardim aanzienlijk te kunnen besparen.
De overheidskosten kunnen met 20 tot 30 miljoen gulden omlaag.
De regering heeft een onderzoek laten doen naar alle operationele verplichtingen van het overheidsapparaat. D
e regering heeft zo een totaalbeeld gekregen van waar het geld contractueel naar toe gaat. Momenteel worden de overlappen geidentificeerd om efficiëntie te bewerkstelligen.
Jardim:

“Voorheen had je twee bestuurslagen, na 10-10-‘10 zijn er weinig synergieprojecten doorgevoerd om de twee apparaten op elkaar af te stemmen. Zo is er een overschot aan kopieermachines en dienstwagens.”

Bepaalde overeenkomsten zouden dus (vervroegd) opgezegd kunnen worden.
Er wordt nu financieel en juridisch nagegaan hoe dat zou moeten gaan gebeuren.
Ook op de telefoonuitgaven kan er flink bespaard worden.
Door telefoontjes binnen het overheidsapparaat als interne telefoontjes te beschouwen gaan de kosten drastisch naar beneden. Dat kan door middel van een VoIP-systeem.

“Het streven is om de komende jaren daar enkele miljoenen op te gaan bezuinigen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *