Loyaliteit: zich aansluiten op de geldende normen, waarden en afspraken.

bonairemapHet is zeer erg raar wat er gaande is op Bonaire.
Aan de ene kant wordt het landschap gepromoot maar tegelijkertijd kunnen vele treurnissen over de gang van zaken op het eiland gelezen worden.
Een eiland die bekend stond voor de rust, openhartigheid, bescheiden en respectvol.
Wat is er gebeurd dat binnen een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf het jaar 2004, geboren en getogen Bonairiaanse bestuurders van gedrag zijn verandert?
Een gedrag die al altijd aanwezig was maar nu zichbaar is geworden?

Hoe staat het met de vreemdelingen die een eerlijke kans hebben gekregen in de Raad?
Voor zover mij bekend een vreemdeling die een land als zijn/haar thuishaven heeft geaccepteerd en op een eerlijke wijze een plaats in de Raad heeft gekregen doet het werk in het belang van het land of eiland. Dat wordt loyaliteit genoemd.
Blijkbaar gaat dit anders op Bonaire waar de vreemdeling zich superieur boven de Bonairiaanse bevolking voelt.
Het lijkt er op dat de bescheiden en respectvolle bevolking het te slikken heeft.
Afwachtend en met in gedachte dat vanuit Nederland ingegrepen zal worden.
Voor de zoveelste keer, nu bij monde van Minister President, (ja, precies)

NEDERLAND ZAL ZICH NIET BEMOEIEN MET LOKALE AANGELEGENHEDEN VAN BONAIRE. PUNT.

Het lijkt mij duidelijk dat het niet nodig is tijd te besteden aan discussies op dat punt. Simpelweg om te beginnen vanwege de contradictio.
Niet geïntegreerd willen zijn in Nederland maar wilt dat Nederland ingrijpt nu er een bestuurscrisis is ontstaan.
Vaak is dat gedrag gekenmerkt als onvolwassen en niet in staat verantwoordelijkheid te dragen. Jammer genoeg straalt dat mentaliteit telkens weer uit de treurnissen.
Passieve protest en manifestaties zonder vervolg lossen niets op, terwijl Nederland klip en klaar heeft laten weten dat de bevolking van Bonaire zelf dient de problemen op te lossen.
Blijkbaar ziet Nederland ook geen reden om een invasie te plegen en de huidige regering op Bonaire weg te sturen.
Vooral omdat er op Bonaire zelf niets in die richting wijst.
Bonaire is een openbaar lichaam van Nederland met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Daarbij komt de moeizaam lopende dekolonisatieproces waarin de bevolking van Bonaire nog steeds niet heeft aangegeven wat het volk uiteindelijk wilt.
Het zelfbeschikkingsreferendum is nog niet gehouden.
Overigens, een referendum vanuit de huidig in Nederland geïntegreerde positie moet in verwarring gebracht worden met een referendum om in Nederland te integreren.
Er is geen volksraadpleging geweest voor huidige integratie.

In plaats van dagelijks te jammeren en treuren is het veel beter dat energie te gebruiken om iets concreets te doen om de bron, die zoveel treurnis veroorzaakt en overschaduwt alle andere inspanningen om het beeld van Bonaire op internationaal niveau in schijnwerpers te plaatsen, te stoppen.

Stel de vraag aan jezelf wat jij kan doen om de situatie op Bonaire te verbeteren en hoe wil je het doen.
En onthoud het goed dat Nederland zal zich niet inmengen.

Een bijdrage van William Anthony,
Amstelveen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *