Lucille George-Wout nieuwe gouverneur

Lucille George-Wout01112013WILLEMSTAD — Lucille Andrea George-Wout (63) zal volgende week maandag bij koning Willem-Alexander de eed afleggen als de nieuwe gouverneur van Curaçao.
George-Wout is de eerste vrouw die deze functie zal bekleden.
Conform de Staatsregeling van het land Curaçao zal George-Wout haar ambt officieel aanvaarden tijdens een plechtige openbare vergadering van de Staten.

Tijdens de vergadering van de Rijksministerraad van vandaag werd de benoeming van George-Wout goedgekeurd.
Zo staat vermeld in een persbericht dat vanochtend vroeg door de Raad van Ministers werd verspreid.
Na de eedaflegging aanstaande maandag keert zij terug naar Curaçao.
Het is de bedoeling dat volgende week de plechtige vergadering zal worden belegd, waarin George-Wout haar functie zal aanvaarden en tevens haar eerste toespraak als gouverneur zal houden.
In het persbericht van de regering wordt George-Wout omschreven als een persoon die over een lange bestuurservaring beschikt en die ook uitgebreide kennis heeft van staats- en bestuurlijke aangelegenheden.

George-Wout is van 26 februari 1950.
Ze doorliep op Curaçao de mulo aan de Wilhelminaschool en studeerde hierna aan de katholieke sociale academie in Sittard in Nederland.
Zij beschikt over een hbo-opleiding Jeugd Sociaal Werker.
In de periode van 1971 tot 1980 was zij werkzaam voor het Eilandgebied Curaçao in tal van functies die met de ontwikkeling van jongeren, gezinnen en huisvesting te maken hadden.
In 1979 werd George-Wout secretaris van de politieke partij MAN.
Een jaar later trad zij toe tot de Eilandsraad- fractie van de blauwe partij.
Zij zou deze functie tot en met 1984 en later tussen 1986 en 1990 bekleden.
Tussen 1980 en 1984 en tussen 1986 en 1988 was George- Wout gedeputeerde van het eilandgebied Curaçao.
In deze hoedanigheid zou zij belast worden met de portefeuilles van Financiën, Sociale Zaken, Volkshuisvesting en Algemene Zaken.
Na een breuk met de MAN verliet zij de politiek, maar in 1993 was zij samen met onder meer wijlen Miguel Pourier een van de medeoprichters van de PAR, die zich ten doel stelde om de Antillen te behouden en te herstructureren.
Voor deze partij zou zij verschillende functies bekleden.
Tussen 1999 en 2000 zou zij minister van Sociale Ontwikkeling zijn voor de PAR.
In 1994 werd zij de eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter.
George- Wout zou deze functies voor de volle vier jaar bekleden.
Tussen 1994 en 1998 was zij Statenlid voor de PAR.
George-Wout is getrouwd met Herman George, voormalig directeur van woningbouwstichting FKP en de huidige directeur van de sociale ontwikkelingsorganisatie Reda Sosial.
In 2001 kreeg zij een Koninklijke onderscheiding.
George-Wout vervangt Frits Goedgedrag, die eind vorig jaar om gezondheidsredenen aftrad.
In de tussentijd werd de functie waargenomen door waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm- Vrede. In juni van dit jaar werd Nolda Römer-Kenepa als tweede waarnemend gouverneur benoemd.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *