Maakt Dos Santos kans bij Sehos?

Amparo dos SantosWillemstad – Onder het nieuwe, huidige, recht moet een grondbeheerder bewijzen dat hij aanspraak kan maken op een verjaring, van 20 jaar, als het Land het beheer zou willen beëindigen. Dit blijkt uit een dit jaar nog uitgesproken vonnis dat grote gelijkenis vertoont met de discussie rond het parkeerterrein bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), waar beheerder Amparo dos Santos aanspraak op maakt en waarvan hij stelt als eigenaar aangemerkt te moeten worden.

Hij zou namelijk, volgens zijn advocaat Everett Wilsoe, ‘bezitsdaden’ hebben uigevoerd, zoals het schoonmaken, omheinen en asfalteren van het terrein.

,,Deze bezitsdaden hebben er onmiskenbaar toe geleid dat het Land het bezit van het perceel grond heeft verloren. Naar verkeersopvattingen beoordeeld, wordt cliënt dan ook als bezitter van het perceel aangemerkt”, aldus Wilsoe in een brief gericht aan de regering van Curaçao.

In een vonnis van augustus van dit jaar wordt verwezen naar een soortgelijk geval op Sint Eustatius in 2008. De vermeende eigenaar op Sint Euststius, Courtar, beriep zich eveneens op het eigenaarschap omdat hij een put, veekoralen en waterdammen zou hebben gebouwd en vee gehoed.
Ook legde hij wegen aan en beplantte hij delen van de grond.
Ondanks het feit dat dit alles gebeurde met toestemming van de ambtenaren die hem in elk geval geen strobreed in de weg legden stelt het Hof:

,,Deze stellingen zijn onvoldoende om bezit te kunnen aannemen.
De gestelde feiten, aangenomen dat zij juist zijn, zijn niet onverenigbaar met een houden voor de overheid als eigenaar.
De feiten leveren naar verkeersopvattingen geen initieel bezit op.”

In de meer recente zaak van de familie Obersi in augustus van dit jaar op Curaçao, waarin dus verwezen wordt naar de zaak Courtar, wordt gesteld:

,,Of men bezitter is geworden moet naar verkeersopvattingen worden beoordeeld, onder meer op grond van uiterlijke feiten.
Naar verkeersopvattingen heeft Obersi gedurende lange tijd grond van de overheid gebruikt als houder.
De overheid gedoogde het gebruik door Obersi, althans zo lang als de overheid de grond niet zelf nodig had.”

De belangen afwegend oordeelt het Hof in het nadeel van Obersi en stelt dat het heeft kunnen constateren dat het perceel in beperkte mate wordt geëxploiteerd, voornamelijk voor de ‘sloop’ van auto’s en apparaten.

Het Hof vervolgt: ,,Het Land wil dat het perceel op korte termijn wordt ontwikkeld voor toeristische doeleinden en wenst het perceel uit te geven in erfpacht aan de meest geschikt geachte gegadigde. Het gedoogde gebruik van Obersi heeft zo lang geduurd dat op 1 november 2013 het perceel moet zijn ontruimd.”

Premier Ivar Asjes liet tijdens een persconferentie gisteren weten zich op officiële documenten van Kadaster te baseren.
Hieruit zou kunnen worden opgemaakt dat Dos Santos niet de eigenaar is van het terrein.
Wilsoe liet gisteren weten een brief te hebben gekregen van Sehos waarin wordt aangegeven dat zijn cliënt niet de eigenaar, maar slechts de beheerder zou zijn van het terrein.
Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *