Magali Jacoba breekt met PAR

Geen stemming over royement Sulvaran

Magali JacobaWILLEMSTAD — Magali Jacoba,voormalig Statenlid en minister van Justitie van de PAR heeft per onmiddellijk haar ontslag ingediend als lid van de PAR. Aanleiding voor het besluit van Jacoba is het verloop van de partijraad-bijeenkomst van gisteravond, waar een voorstel om te stemmen vóór het royement van Glenn Sulvaran niet in behandeling werd genomen.

De partijraad schaarde zich hiermee achter het bestuur, dat gisteren nogmaals uitlegde dat Glenn Sulvaran op het moment dat hij zich van de PAR-fractie afscheidde en met de coalitie van PS, Pais en PNP in zee ging, automatisch geen lid meer was van de PAR.
Het bestuur verwijst in dit verband naar artikel 7 van de Statuten van de partij, waarin staat dat het lidmaatschap van de partij onverenigbaar is met het lidmaatschap van enige andere partij op het eiland.
In een toelichting stelt PAR-bestuursvoorzitter Zita Jesus-Leito dat Sulvaran als een eigen fractie/partij functioneert, waarbij hij zelfs een minister in het kabinet heeft zitten en dat hij dan ook formeel geen lid meer is van de partij.

In dit verband heeft het onafhankelijk Statenlid eerder deze week een brief met deze strekking van het bestuur ontvangen.
Ondanks de uitleg van het bestuur, dat een officiële stemming over het royement van Sulvaran niet meer vereist was, werd er toch geopperd de partijraad over het royement van het onafhankelijk Statenlid te laten stemmen.
Het voorstel, meer een oproep van enkele leden, kreeg echter geen gehoor.

Het bestuur legde uit dat het royeren van leden een kwestie des bestuurs is en niet van de partijraad.
Het verzoek voor het royement van Sulvaran was ingediend en op de agenda gezet door een groep van ontevreden PAR-leden, de zogenaamde ‘Groep van 30’.
De spreekbuis van deze leden is Reinaldo ‘Naldo’ Henson.
Maar Henson is al enige tijd geen lid meer van de PAR.
Hij zit in het bestuur van de DP. Henson was bij de vergadering aanwezig, waarna enkele leden vroegen waarom hij als niet-lid zijnde aanwezig was.
Bij het verlaten van de vergaderzaal liepen volgens getuigen de gemoederen tussen Henson en enkele PARleden even hoog op.
Maar dat werd snel gesust

De vergadering van gisteren verliep echter ook na dit voorval verre van rimpelloos.
Harold Arends, een van de meest gerespecteerde leden van de partij, verliet de vergadering voordat het royementsverzoek van Sulvaran in behandeling kon worden genomen.
Hij gaf aan het niet eens te zijn met de manier waarop persoonlijke zaken van leden in de vergadering en in de media besproken moesten worden terwijl hij ook aangaf het niet eens te zijn met de manier waarop de partij met de zaak Sulvaran is omgesprongen.

Jacoba, in het verleden naaste medewerker van voormalig PAR-leider Emily de Jongh-Elhage, had zich in de afgelopen dagen publiekelijk geschaard achter de Groep van 30 en hun voorstel om Sulvaran te schorsen.
Na de vergadering van gisteren stuurde zij een mail met één zin naar het bestuur, waarin zij aangeeft per onmiddellijk haar lidmaatschap te zeggen.
Een reden wordt in de mail niet gegeven.
In een reactie op de bijeenkomst van gisteren geeft partijvoorzitter Jesus- Leito aan ‘dit hoofdstuk’ als gesloten te beschouwen.

“Deze zaak is gesloten en ligt nu achter ons. Wij gaan ons nu richten op de reorganisatie van de partij. We gaan nu al onze energie richten op Curaçao.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *