MAN kondigt verzet aan tegen ‘racistische wet’

partido MANWILLEMSTAD — De politieke partij MAN vraagt zich af wat Curaçao nog in het Koninkrijk te zoeken heeft als in Nederland de wet op het personenverkeer in het Koninkrijk wordt aangenomen.

Deze wet gaat uit van de introductie van vestigingseisen in Nederland voor onder meer Curaçaoënaars die zich in Nederland willen vestigen, terwijl landskinderen ook Nederland uitgezet kunnen worden als zij zich niet aan de regels houden, aldus de MAN.

In een persbericht roept MAN-voorzitter Everardus ‘Efi’ van de Meent het parlement op om de krachten te bundelen tegen het wetsvoorstel, dat na het zomerreces in de Nederlandse Tweede Kamer in behandeling zal worden genomen.
Volgens Van de Meent zal goedkeuring van deze wet inhouden dat Nederland de deuren voor Curaçaoënaars op slot doet.

De blauwe partij omschrijft de wet dan ook als racistisch.
Die zal volgens de MAN gelden voor alle Curaçaoënaars die bij de introductie van de wet op Curaçao woonachtig zijn en geldt dubbel voor diegenen die zich vanwege de criteria die in de wet zijn vastgelegd niet meer in Nederland kunnen vestigen.

“Zodra deze wet van kracht wordt moeten alle Curaçaoënaars, personen met de Nederlandse nationaliteit die op Curaçao zijn geboren, met uitzondering van diegenen die Europese Nederlanders als ouders hebben, een vergunning aanvragen om zich in Nederland te kunnen vestigen, conform de criteria die in die wet zijn vastgelegd”

, aldus Van de Meent.

“Wie niet aan de criteria voldoet, komt Nederland niet in.
Wie in Nederland woonachtig is, kan het land worden uitgezet.
In afwachting van zijn of haar uitzetting kan de betrokkene worden opgesloten in wat wij hier op Curaçao als ‘vreemdelingenbarakken’ kennen.
Een Curaçaoënaar die zich niet in Nederland kan vestigen, is praktisch gezien een paria.
Hij of zij kan zich nergens inschrijven, heeft geen recht op een woning, sociale wetten of werk.
Met andere woorden, hij of zij is illegaal geworden.”

Wie zich zonder vestigingsvergunning in Nederland bevindt, kan volgens Van de Meent een gevangenisstraf krijgen van zes maanden.

“Ieder moment kan de politie en marechaussee je arresteren aan de hand van informatie over je ras en etniciteit. Dit maakt de wet racistisch. Dit druist in tegen verdragen van de Verenigde Naties”

, geeft de MAN-voorzitter aan.

De MAN vreest dat de wet alle Curaçaoënaars kan criminaliseren als zij zich in Nederland willen vestigen.
De wet maakt onderscheid tussen de verschillende categorieën Nederlanders, namelijk Europese en Caribische Nederlanders.
De blauwe partij vreest dat er op Curaçaoënaars gejaagd zal worden om na te gaan of zij wel aan de vestigingseisen voldoen.
De MAN verzoekt daarom de Staten van Curaçao om Nederland er nogmaals op te wijzen dat zolang het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden van kracht is, dit gerespecteerd moet worden.
In de Memorie van Toelichting is opgenomen dat de wet geen gevolgen zal hebben voor de banden in het Koninkrijk.
De MAN roept de regering op om middels de gevolmachtigde minister in Den Haag, Marvelyne Wiels (PS), de Nederlandse regering te informeren dat de behandeling van dit wetsvoorstel de relaties in het Koninkrijk onder zeer grote druk zal zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *