Mandela zal een voorbeeld blijven

Overlijden komt ook op Curaçao hard aan

Nelson MandelaWILLEMSTAD — Het overlijden van Nelson Rolihlahla Mandela, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika en voormalig leider van de anti-apartheidsstrijd in Zuidelijk Afrika, heeft ook voor de nodige reacties gezorgd op Curaçao. Mandela – die gisteren op 95-jarige leeftijd overleed – wordt gezien als een lichtend voorbeeld, een man die normen en waarden uitstraalde die ook voor Curaçao van belang zijn.

Er zijn maar weinig mensen op het eiland die Mandela ooit hebben ontmoet.
Tot deze zeer selecte groep behoort oud-premier Maria Liberia-Peters, die ‘Madiba’ – zoals Mandela liefkozend genoemd wordt – in 1991 op Jamaica ontmoette.
Dit gebeurde op persoonlijke uitnodiging van de toenmalige premier van Jamaica Michael Manley (1924 – 1997), met wie Liberia-Peters een goede verstandhouding had.
Mandela had ervoor gekozen om zo snel mogelijk na zijn vrijlating naar Jamaica af te reizen. Jamaica is het geboorte-eiland van reggaester Bob Marley.
Mandela stelde dat hij altijd veel had gehad aan de opbeurende teksten van Marley.
Voor het bezoek van Mandela, die door zijn toenmalige echtgenote Winnie vergezeld werd, was een uitgebreid programma samengesteld.
Op 24 juli 1991 was er een speciaal ontbijt voor Mandela en de aanwezige Caribische leiders.
Het was tijdens deze gebeurtenis dat Liberia-Peters Mandela ontmoette.

Hij was een lange en rijzige man die autoriteit uitstraalde, maar die in alles wat hij deed nederig overkwam”, aldus de voormalige premier vanochtend.

In het gesprek stond Mandela stil bij de strijd die hij gevoerd had tegen apartheid en de noodzaak om elkaar te vertrouwen om grote verschillen te kunnen overwinnen.

Hij kreeg de vraag hoe hij de hand van de toenmalige Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk had kunnen schudden.
Zijn antwoord was dat hij hem nodig had, maar dat andersom De Klerk hem ook nodig had. ‘
Wij hebben elkaar allemaal nodig’. Dat is de les die wij uit zijn leven kunnen trekken.
Mandela had het over elkaar nodig hebben om een nieuwe samenleving op te kunnen bouwen.
Over het belang van verzoening en het kunnen vergeven om door te kunnen gaan. Hij was niet iemand die uit was op wraak en bitterheid.
Hij was iemand die het noodzakelijk vond om te verkondigen dat je jezelf moest bevrijden, free ourselves, zoals Bob Marley dat ook altijd heeft verklaard.”

Aan de ontmoeting met Mandela heeft Liberia-Peters warme herinneringen overgehouden.

Hij was iemand die op deze wereld is gezet om iets groots te doen. Hij was een man met een missie. Ik zie hem als een soort Mozes, die zijn volk naar een betere toekomst heeft geleid.”

Aan het bezoek aan Jamaica heeft de toenmalige premier ook een tastbare herinnering overgehouden.
Van Winnie Mandela kreeg zij een getekende Nederlandse versie van haar biografie: Een Stuk van mijn Ziel.
Een boek dat zij tot op de dag van vandaag koestert.

De historische foto van de ontmoeting van toenmalig premier Maria Liberia-Peters met Nelson Mandela tijdens een bezoek aan Jamaica. Liberia-Peters staat uiterst rechts op de foto met de biografie van Winnie Mandela in haar hand

De historische foto van de ontmoeting van toenmalig premier Maria Liberia-Peters met Nelson Mandela tijdens een bezoek aan Jamaica. Liberia-Peters staat uiterst rechts op de foto met de biografie van Winnie Mandela in haar hand

Voor Valdemar Marcha, voormalig rector van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA), is Mandela een lichtend voorbeeld, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor Curaçao en de rest van de mensheid.
Hij heeft Mandela nooit ontmoet. Maar in zijn werkkamer op de universiteit had hij een grote poster van hem.

Ik had hem altijd bij me en in mijn hart. Mandela was iemand met een boodschap voor alle tijden. Hij is een voorbeeld voor iedereen. Hij was het toonbeeld hoe haat overwonnen moet worden en van het belang van verzoening. Daarvoor moeten wij hem zeer dankbaar zijn.”

Marcha vindt dat het voorbeeld van Mandela gevolgd moet worden.

Laat haat niet overheersen, maar zet je in voor verzoening. Stap over je verschillen heen. Hij was iemand die 27 jaar in de gevangenis heeft gezeten, maar die toch voor zijn principes bleef strijden. Hij was zeer principieel. Hij was niet uit op macht. Hij bleef maar één termijn president van zijn land. Hij heeft altijd het goede voorbeeld gegeven.”

Ook voormalig vakbondsleider, gedeputeerde van Sociale Zaken en pas gekozen voorzitter van Kopamko Randolph ‘Dòis’ Gijsbertha laat zich zeer lovend uit over Mandela.

Hij was een uniek leider. In alle tijden heb je mensen die hun volk leiden. Maar Mandela was echt uniek. Hij was geliefd en kon op steun van zijn volk rekenen. Stel dat de wereld een president kon kiezen, dan zou hij unaniem tot president van de wereld zijn gekozen. En ik denk dat als dat mogelijk zou zijn geweest, de wereld er veel beter zou hebben uitgezien.”

Mandela pentekening JB2013Gijsbertha memoreerde vanochtend het inspirerende karaker van Mandela.

Hij heeft hele generaties van leiders geïnspireerd. Zijn levensfilosofie was dat je mensen met respect moet behandelen en dat iedereen gelijk moet zijn. Hij was iemand die niet handelde uit haat of wraakzucht. Hij was een groots leider. Maar Mandela zei zelf dat hij geen heilige was.”

Icoon
Oud-premier Don Martina zei vanochtend over Mandela:

Hij ademde inspiratie uit. Hij inspireerde mensen.
Hij was een rolmodel dat vergelijkbaar is met Jezus Christus.
Hij heeft normen en waarden achtergelaten die nog eeuwenlang als een solide fundament voor deze wereld zullen dienen
.”

De oud-premier heeft Mandela nooit kunnen ontmoeten en constateert dat deze droom nu nooit in vervulling zal gaan.

Zijn normen en waarden zullen als voorbeeld moeten dienen, voor iedereen. Ook voor de inwoners van Curaçao.”

FOL-voorzitter en voormalig gedeputeerde Anthony Godett omschrijft Nelson Mandela in de nieuwsbrief van zijn partij als zijn grote voorbeeld en zijn icoon.

Mijn grote voorbeeld is heengegaan.
Hij heeft de missie die hij van de Heer heeft gekregen volbracht.
Hij heeft veel geleden en ook veel gehuild. Hij heeft tegen onrecht gestreden. Dit allemaal voor vrede, het stoppen van discriminatie en een beter land en een betere wereld. Ik ben er trots op dat jij mijn icoon bent, maar zoals (de in maart van dit jaar overleden Venezolaanse president Hugo) Chávez niet meer leeft, ben jij Mandela ook heengegaan, maar zul je blijven voortleven. Julie zijn allebei op de vijfde dag van de maand in hetzelfde jaar gestorven. Maar de wereld zal jullie prestaties blijven waarderen.”

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *