Mangroven verwijderd voor Puerto Oasis-project

De mangroven werden door de projectontwikkelaar verwijderd voor de aanleg van een pier.

De mangroven werden door de projectontwikkelaar verwijderd voor de aanleg van een pier.

WILLEMSTAD — Milieuorganisatie Amigu di Tera wijst op de recente mangrovenverwijdering bij het Spaanse Water door de ontwikkelaar van het Puerto Oasis-project.
De mangroven werden verwijderd voor de aanleg van een pier waarbij de ontwikkelaar ‘zonder vergunning ook diabaas in het water heeft gedumpt’, aldus de milieuorganisatie.

Amigu di Tera stelt tevens een brief naar de regering te hebben gestuurd, met het verzoek om de mangroven bij wet te beschermen.

“Gelukkig groeit het aantal mensen dat de betekenis van de mangroven inziet met de dag. Zakenlieden en overheidsinstanties wijzen meer dan voorheen op het belang van het mangrovenbehoud voor ons mariene milieu.
Helaas ontbreekt het bij sommige ontwikkelaars nog steeds aan respect voor onze natuur.
Op dit moment worden mangroven verwijderd voor het project Puerto Oasis aan het Spaanse Water”

, aldus de milieuorganisatie.
Zo wordt de grote aanwezigheid van zeegrasvelden in het gebied aangehaald.

“Het bijzondere van het Spaanse Water is juist die aanwezigheid.
Vooral bij Puerto Oasis waar het zo ondiep is, dat je ze met het blote oog kunt zien.
Deze zeegrasvelden zijn broedkamers voor verschillende soorten zeeorganismen en een voedselbron voor bijvoorbeeld de zeeschildpadden. Door ondoordachte ontwikkelingen dreigen de zeegrasvelden en de daarvan afhankelijke organismen teloor te gaan”

, aldus Amigu di Tera.

De milieuorganisatie meent dat er ‘telkens weer stemmen opgaan om de mangrovengebieden van het eiland te beschermen aangezien deze de broedplaatsen voor onder andere koraalvissen vormen’.
Deze vissen voeden zich, net als andere zeeorganismen zoals krabben en schelpdieren, met het plankton dat uit deze vegetatie ontstaat.
Amigu di Tera stelt dat in de mangroven tevens duizenden vogels huizen waaronder ook trekvogels die er tijdelijk verblijven.

“Men realiseert zich dat zonder mangroven de koraalvissen en koraalriffen niet kunnen overleven die immers door deze vissen worden onderhouden. Economisch gesproken betekent het verdwijnen van het koraal en koraalvissen, het einde van het duiktoerisme en de visserij in onze kustwateren.”

Over de brief waarin verzocht wordt de mangroven bij wet te beschermen, zegt Amigu di Tera dat de voorbereidende wetgeving ‘al lang klaar is’.

“Deze moet gewoon door de Staten behandeld worden.
Daarna kan de regering de mangroven en andere kustvegetatie en zeeorganismen tot beschermde soorten verklaren.”

Meer dan 1000 ‘mangrovenvrienden’ hebben hun naam al geplaatst op www.petitiononline.com/curacao.
De milieuorganisatie doet tevens een oproep aan degenen die de petitie nog niet hebben ondertekend, om dat alsnog te doen.
Men kan ook een commentaar op deze site plaatsen.

“Laat de natuurvernielers niet hun gang gaan en ondersteun op zijn minst deze petitie”

, aldus Amigu di Tera-voorzitter Yvette Raveneau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *