Marvelyne Wiels zaait meer twijfel

Groot deel pers niet overtuigd na persconferentie Gevolmachtigde minister

De Gevolmachtigde minister showde wel tijdschriften en boekjes waar zij wegens verschillende nominaties, waaronder ‘Zwarte manager van het jaar’ in voorkwam. FOTO JEU OLIMPIO

De Gevolmachtigde minister showde wel tijdschriften en boekjes waar zij wegens verschillende nominaties,
waaronder ‘Zwarte manager van het jaar’ in voorkwam. FOTO JEU OLIMPIO

Willemstad – De speciaal belegde persconferentie gisteren heeft voor velen niet tot een bevredigend gevoel geleid.


Hoewel premier Ivar Asjes (PS) de persconferentie had opgeroepen zodat Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels tekst en uitleg kon geven over vermeende onregelmatigheden op haar curriculum vitae, heeft laatstgenoemde een groot deel van de pers gisteren met nog meer twijfels achtergelaten en met de grote vraag of daadwerkelijk de waarheid is gesproken.
Hoewel het er eerst wel op leek, kwam ook gisteren niet het felbegeerde bewijs dat Wiels daadwerkelijk de functies heeft vervuld zoals op haar cv wordt beweerd.
Wel showde de Gevolmachtigde minister tijdschriften en boekjes waar zij wegens verschillende nominaties, waaronder ‘Zwarte manager van het jaar’ in voorkwam.
Voor het bewijs dat ze bepaalde functies, waaronder dat van hoofd operational support binnen ABN Amro Bank, heeft vervuld, moesten geïnteresseerde journalisten een privé-afspraak met de bewindsvrouw maken.

,,Mevrouw Wiels, ik ben niet overtuigd”, liet een journalist gisteren weten na het relaas van de GevMin, die zij aan zij zat met de minister-president.

,,Waarom toont u niet nu, waar iedereen bij zit, het bewijs, zodat iedereen meteen weet dat u de waarheid spreekt?”

Wiels wilde het bewijs echter niet voor de camera’s tonen omdat de ‘bescherming van persoonsgegevens in Nederland heel hoog in het vaandel wordt gehouden en zij een professional is’. Toen Wiels echter na afloop van de persconferentie door deze krant werd benaderd voor de privé-afspraak voor inzage in de documenten, werd de journaliste afgewimpeld met een

‘Ik weet het niet. Ik zal er over nadenken. Geef je gegevens maar aan Josepha’.

masterHier wordt verwezen naar Eduard Josepha, de nieuwe bestuursvoorzitter van Pueblo Soberano; de partij die Wiels heeft voorgedragen voor de functie van GevMin op het Curaçaohuis in Den Haag.
Over haar mastertitel zegt Wiels dat ze nooit beweerd heeft dat ze deze bezit en dat ze deze dus ook nooit heeft gebruikt.

,,Het enige waar vragen over kunnen worden gesteld, is het feit dat ik niet meer naar school ga”

, zei de Gevolmachtigde minister in reactie op vragen over de genoemde opleiding op haar cv.

,,Ik heb deze niet afgerond omdat al mijn tijd en energie in mijn huidige baan wordt gestoken. Wanneer ik er weer tijd voor heb, wil ik mijn studie graag hervatten.”

Ook het personeelsbeleid van de minister met een gemachtigde status binnen het Curaçaohuis heeft voor veel controverse gezorgd.
Zij zou behalve haar eigen dochter ook vrienden posities binnen het Curaçaohuis hebben bezorgd. Hierover zei Wiels gisteren:

,,Mijn dochter heeft voor de periode van zes weken op het Curaçaohuis gewerkt als vakantiekracht. Hier heeft ze ook een vergoeding voor gekregen.”

Twee andere personen, waarvan Wiels gisteren de namen niet noemde – maar waarvan waarschijnlijk één de zoon van PS-Statenlid en oud-minister van Justitie Elmer Wilsoe, Andrew, is – hebben de gebruikelijke sollicitatieprocedure doorlopen.
Hiervoor zou ook een landsbesluit zijn getekend. De andere personen waaraan Wiels baantjes zou hebben gegeven, zijn volgens de GevMin niet op contractuele basis in dienst van het Curaçaohuis. Eén van deze personen is een aannemer die belast is met de renovatie van de ambtswoning en de andere 
een externe accountant.

Wiels in de aanval
Wiels haalde gisteren fel uit naar de ‘Nederlandse journalisten die het op haar gemunt hebben’. Volgens haar hebben alle berichtgevingen van de laatste tijd te maken met het vertrek van het hoofd van de afdeling Communicatie, Marije Berkhouwer, op 10 september.
De Gevolmachtigde minister gebruikte gisteren zelfs de ‘race card’ door te zeggen dat dit niet zou zijn gebeurd als een zwarte werknemer was ontslagen.
Berkhouwer is volgens Wiels degene die binnen het Curaçaohuis goede banden onderhield met de Nederlandse journalisten en hen van informatie voorzag.

,,Er hebben zich zes verschillende situaties voorgedaan waarbij deze persoon niet naar behoren functioneerde.
Gemanipuleerde informatie bereikte de pers en toen de situatie escaleerde, heb ik maatregelen genomen”, aldus de GevMin gisteren.

Deze maatregel, namelijk het ontslag van Berkhouwer, werd goedgekeurd door de Raad van Ministers.
Tussen Berkhouwer en het Kabinet van de Gevolmachtigde minister loopt momenteel een rechtszaak.
Toen Berkhouwer vertrok hebben de journalisten het volgens Wiels voor haar opgenomen, een ‘tag team’ gevormd en de jacht op haar ingezet.

,,Ze hebben mij en mensen om mij heen gestalkt tot zij informatie dachten te hebben gekregen die hen in hun zogenaamde onderzoekje zou kunnen helpen”

, aldus Wiels.

,,Mijn broer is vermoord en nu willen ze mij politiek vermoorden. 

Volgens de Gevolmachtigde minister zou Berkhouwer zelfs hebben gezegd:

,,Hoe denkt een zwarte vrouw een blanke te kunnen ontslaan?”

Het verslag van de notulen van het gesprek tussen Wiels en voormalig GevMin Roy Pieters, dat deze week door deze krant werd gepubliceerd, werd gisteren door zowel Asjes als Wiels weggewuifd als niet echt. Asjes:

,,Volgens mij is een officieel gespreksverslag door beide partijen ondertekend.
Als je mij kan bewijzen dat dit het geval is met het verslag dat door het Antilliaans Dagblad is gepubliceerd, kunnen we ergens over praten. Anders is het pure roddel.”

Ook Wiels zei:

,,Ik kan me niet heugen dat er zo’n gesprek tussen mijn persoon en de heer Pieters heeft plaatsgevonden. Ik zou zo- ’n verslag dat door mij en de heer Pieters is ondertekend graag willen zien.”

Uit de properties van de notulen, waar deze krant over beschikt, blijkt echter dat de notulen zijn opgesteld door nu tweede Gevolmachtigde minister Robert Candelaria.
Asjes, die gisteren geen moment van de zijde van Wiels week, zei gisteren het de pers op Curaçao bijzonder kwalijk te nemen dat er hierover geschreven wordt. ,

,Wij op Curaçao geven Nederland zelf aanleiding voor slechtpraterij. De berichtgevingen die de goede naam van mevrouw Wiels hebben besmeurd, vinden hun oorsprong namelijk op Curaçao.”

Volgens de minister- president hoort het niks uit te maken wat voor functies Wiels vroeger heeft vervuld.

,,Belangrijk is dat ze nu goed werk levert voor het land en binnen het Curaçaohuis.”

KABINET VAN DE GEVOLMACHTIGDE MINISTER
VAN CURAÇAO
Badhuisweg 173-175 – 2597 JP Den Haag – Nederland
Correspondenties: Postbus 90706 – 2509 LS Den Haag – Nederland
Verslag gesprek Gevmin met R.A.M. Pieters
Tijd: 12.40 – 13.35u.
Locatie: Kantoor Gevmin
Aanwezig: Gevmin en R.A.M. Pieters
Notuliste:
Gevmin informeert dat de vergadering is belegd om de overdracht van de werkzaamheden van dhr Pieters te bespreken.
Hr Pieters merkt op dat er nergens is vastgelegd dat er overdracht moet plaatsvinden.
Het is de loop der jaren een gewoonte geworden dat men de overdracht plaats in de vorm van een informeel gesprek.
Als voorbeeld geeft dhr Pieters aan dat dhr Osepa alles doorstuurde naar mw S. van Rijn die het dan op haar beurt voorgelegde aan indertijd Minpres Schotte. De ruimte voor het zelfstandig handelen krijg je van de Minpres.
Gevmin informeert hr Pieters dat zij hem zelf heeft voorgedragen voor de tijdelijke functie van Gevolmachtigde Minister, en was verbaasd om in de lokale media de inhoud van het afgenomen interview te vernemen.
Vanaf het begin zijn er hele goede afspraken gemaakt dat het om een tijdelijke functie ging, nl. voor een periode van 3 tot 6 maanden.
Dhr Pieters werd ook van tevoren geïnformeerd over de stand van zaken bij het Kabinet o.a. over de verrichte nulmeting.
Hr Pieters zegt dat er veel is gezegd over zijn benoeming.
Iedereen wat zeggen wat men wilt.
In een persoonlijk gesprek met wijlen dhr. H. Wiels heeft dhr. Wiels gezegd dat hij de functie van Gevmin ziet als een hoge ambtelijke functie.
Gevmin informeert dhr Pieters dat hij haar heeft voorgedragen voor de functie van Gevmin en dat zij dhr. Pieters van tevoren duidelijk heeft geïnformeerd dat zijn ambtsperiode tegelijkertijd met de ambtsperiode van dhr. Hodge zou beëindigen.

Uit de properties van de notulen, waar deze krant over beschikt, blijkt dat de notulen zijn opgesteld door nu tweede Gevolmachtigde minister Robert Candelaria.

Antiliaans Dagblad 14-11-2013 pagina: 13

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *