Máxima benoemd tot regent

Statie portret willem Alexander en MaximaDEN HAAG — Koningin Máxima is vandaag officieel benoemd tot regentes, waarmee ze tijdelijk het staatshoofd wordt in het geval dat prinses Amalia nog geen achttien is en koning Willem-Alexander komt te overlijden of aftreedt. De benoeming vond plaats tijdens een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer, ofwel de Staten-Generaal.

De Staten van de andere Koninkrijkslanden, wier goedkeuring ook noodzakelijk is, gingen al eerder akkoord.

De in de Staten vertegenwoordigde fracties kunnen zich geheel vinden in het onderhavige voorstel van Rijkswet en gaan derhalve akkoord met genoemd voorstel”, lieten de Arubaanse Staten in een schriftelijke reactie weten.

De bespreking van het onderhavige ontwerp van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven”, luidde de reactie van de Staten van St. Maarten en Curaçao.

Bij de keuze van de regent is van belang, (…) dat dit een persoon is die de waardigheid van het koningschap handhaaft en de belangen van het Koninkrijk steeds zal laten voorgaan. De regering meent (…) dat met de benoeming van koningin Máxima tot regentes hieraan geheel wordt voldaan”, gaf de Nederlandse regering in een toelichting op de wet aan.

De broer van koning Willem- Alexander, prins Constantijn, is tot plaatsvervangend regent genoemd voor het geval ook de koningin geen staatshoofd kan worden.
Het is in de geschiedenis niet vaak voorgekomen dat het staatshoofd van Nederland ook daadwerkelijk een regent was.
De enige regentes was koningin Emma, die deze functie had van 1890 tot 1898 toen haar dochter Wilhelmina nog geen achttien was en daarom nog geen koningin kon worden.
bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *