Meer aandacht OM voor slachtoffers in ‘Aanwijzing Slachtofferzorg’

Meer aandacht OM voor slachtoffers in ‘Aanwijzing Slachtofferzorg’

Meer aandacht OM voor slachtoffers in ‘Aanwijzing Slachtofferzorg’

Zorg en aandacht voor de belangen van slachtoffers door het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao wordt gezien als een belangrijk onderdeel van een goede rechtspleging, waarbij een correcte bejegening voorop staat.

Een belangrijk element van een correcte bejegening is het verschaffen van begrijpelijke informatie aan slachtoffers en benadeelden. Dit heeft het OM nu geborgd in een Aanwijzing Slachtofferzorg, die per 1 juli 2014 van kracht is.

Gerichte aandacht voor het slachtoffer kan bijdragen aan het herstel van het rechtsgevoel van de betreffende persoon. Het is van groot belang dat slachtoffers van strafbare feiten, en in het bijzonder van zware delicten, waar mogelijk op professionele wijze worden ondersteund door bijvoorbeeld het verschaffen van heldere en correcte informatie, zodat het slachtoffer zijn/ haar rol en mogelijkheden binnen het strafproces begrijpt. Zo weet het slachtoffer waar hij/zij aan toe is en welke stappen er genomen kunnen worden.

Voor de politie en/of bijzondere opsporingsdiensten en het OM betekent dit dat zij bij hun werkzaamheden in een (straf)zaak altijd de belangen van het slachtoffer van een strafbaar feit meewegen voor zover dit redelijk is.

In 2013 heeft het OM slachtofferzorg tot een prioriteit verheven, waarbij speciale ondersteuning is verkregen voor het opzetten van een procedure binnen het OM, om de kwaliteit van de slachtofferzorg te verbeteren en vervolgens te borgen. Het personeel werkzaam bij het parket heeft een informatie sessie gehad aan de hand van een uitgebreide, nieuwe interne werkinstructie die aansluit op de aanwijzing slachtofferzorg.

De Aanwijzing Slachtofferzorg is na 1 juli 2014 een feit op Curaçao. Het is de wens van Procureur-generaal (PG) Guus Schram om op zo korte termijn ook een Aanwijzing Slachtofferzorg te introduceren op Sint Maarten en de BES-eilanden.

Op 30 juni 2014 is de Aanwijzing Slachtofferzorg beklonken met een handtekening door PG Schram. De ondertekening vond plaats bij het Bureau Slachtofferhulp. Een belangrijke partner van het OM in deze.

De aanwijzing is met ingang van heden te lezen en te downloaden op de website http://www.openbaarministerie.org/images/stories/Persberichten/Curaçao/Aanwijzing%20slachtofferzorg%20def%2020140520.pdf

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *