Meer inspanning nodig bij bestrijding dwangarbeid, mensenhandel en prostitutie

Mensenhandel-prostitutie

Meer inspanning nodig bij bestrijding dwangarbeid, mensenhandel en prostitutie

WILLEMASTAD — De overheid moet meer doen tegen mensenhandel en -smokkel, en dwangarbeid op het eiland. Enkele aanbevelingen zijn het inzetten van Spaanssprekende assistenten bij medische keuringen van ‘legale’ prostituees en het starten van meertalige bewustmakingscampagnes. Dat blijkt uit het Trafficking In Person Report 2014 (TIP) over Curaçao dat op Tier 2 is geplaatst. Het rapport is onlangs door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerd.

Op Tier 2 worden landen geplaatst, waarvan de overheid niet volledig voldoet aan de TVPA-minimumnormen (Trafficking Victims Protection Act), maar wel grote inspanningen doet om zich in overeenstemming te brengen met de normen.

Verder blijkt dat de lokale autoriteiten indicaties hebben dat vreemdelingen op het eiland onderworpen zijn aan gedwongen huishoudelijk werk en dwangarbeid in de (land)bouw en detailhandel, aldus het TIP-rapport. Ook zijn sommige migranten die werkzaam zijn in restaurants en lokale bedrijven, kwetsbaar voor schuldslavernij. Daarnaast blijven ongedocumenteerde Cubaanse, Indiase en Chinese vreemdelingen kwetsbaar voor mensenhandel en dwangarbeid op het eiland.

De buitenlandse slachtoffers zijn voornamelijk afkomstig uit Colombia, de Dominicaanse Republiek, Haïti, en Azië, aldus de VS. Verder hebben organisaties in Venezuela, slachtoffers daar opgevangen, die op het eiland werden uitgebuit.


Lopende strafzak
en

In het rapport wordt verder verwezen naar de diverse lopende strafzaken op het eiland, tegen verdachten van mensenhandel en –smokkel, inclusief één waarbij een politieagent betrokken is. Ook wordt verwezen naar de moord op een vrouw in het bordeel ‘Campo Alegre’ – dat 24/7 toegang biedt tot meer dan 120 buitenlandse vrouwen in de prostitutie – en de vermissing van een andere vrouw. Bovendien worden vraagtekens geplaatst bij een van de directie over deze vermissing in een lokale krant, waarin de vrouw gewaarschuwd wordt dat ze uitgezet zal worden, na te zijn gevonden.

Daarnaast laten de Amerikaanse autoriteiten in het rapport doorschemeren dat er slachtoffers van mensenhandel in Campo Alegre werkzaam zijn. “Hoewel de overheid enkele slachtoffers – werkzaam in onder meer clubs – heeft ontdekt, gaat dat nog steeds niet op voor het legale bordeel.”

Het is ook nog onduidelijk of de medische werkers, belast met de regulatie in dit bordeel, gebruikmaken van alle maatregelen om slachtoffers van mensenhandel te herkennen of wellicht vermoedelijke slachtoffers verwijzen naar hulpverleners, blijkt uit het TIP-rapport.


Aanbeveling
en

De lokale overheid moet ervoor zorgen dat ambtenaren, inclusief medische medewerkers, optimaal getraind worden om slachtoffers van dwangarbeid en vrouwenhandel in de legale en illegale seksindustrie te kunnen herkenen en te helpen, ‘anders wordt het risico van onachtzame arrestatie en uitlevering van slachtoffers verhoogd’, aldus de VS.

“Het is ook beter dat Spaanssprekende werkers, getraind in het herkennen van signalen van mensenhandel, assisteren bij de regelmatige medische keuringen in het legale bordeel (Campo Alegre, red.), en onregelmatigheden bij de politie melden.”

De overheid moet verder ook voor voldoende middelen zorgen, zodat de nieuwe taskforce anti-mensenhandel haar doelen kan bereiken en moet met een meertalige bewustmakingscampagne starten gericht op potentiële slachtoffers, het grote publiek en potentiële klanten van de seksindustrie, staat in het rapport.

Daarnaast is het nog onduidelijk of slachtoffers beschermd worden tegen vervolging, voor gepleegde misdrijven als een direct gevolg van hun leven in de seksindustrie.

Het feit dat Curaçao geen opvang exploiteert specifiek voor de slachtoffers van mensenhandel, wordt ook sterk bekritiseerd in het rapport.

De nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid bij het vaststellen van slachtoffers van arbeidsuitbuiting, mensen- en vrouwenhandel, en de inspanningen van de overheid om deze misdrijven te bestrijden, worden wel gewaardeerd door de VS. Hierbij worden de trainingen aangehaald die door het ministerie van Sociale Ontwikkelingen zijn georganiseerd voor minstens 50 deelnemers, inclusief de ambtenaren en leden van niet-gouvernementele organisaties.

Daarnaast wordt het feit dat trainingen ter bestrijding van mensensmokkel in het leerplan van de lokale politieschool zijn opgenomen, geprezen door de VS, alsmede het feit dat de politieschool een workshop heeft gehouden voor 23 leden van de Curaçao Security Services.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *