Meer transparantie bij bouw ziekenhuis

HNO BWILLEMSTAD — Het parlement heeft gisteren een motie aangenomen die de transparantie rondom de ziekenhuisbouw in Otrobanda moet vergroten.
De motie, die met veertien stemmen voor en drie stemmen tegen werd aangenomen, zet de regering aan om vanaf januari volgend jaar om de drie maanden in de Centrale Commissie van de Staten uitleg te geven over de voortgang en eventuele obstakels van het miljoenen-bouwproject.

Advertentie

De vergadering, die een hele werkdag duurde, was een voortzetting van de openbare vergadering op 29 oktober jongstleden met minister van Gezondheid Ben Whiteman en premier Ivar Asjes (beiden PS). Aan het eind besloten de Statenleden dat ze van alle ontwikkelingen in verband met de uitvoering van het Memorandum of Understanding (MoU), dat eerder tussen de regering, Usona en het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) werd getekend, op de hoogte willen worden gehouden.
De motie werd ingediend door de oppositiepartijen PAR en MAN en kreeg dus ook steun van de coalitiepartijen.
Slechts de aanwezige MFK leden stemden tegen en onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang was tijdens het stemmen niet aanwezig.
Volgens minister Whiteman zal de ziekenhuisbouw naast het huidige Sehos-terrein zo’n 2,5 jaar in beslag nemen.
Als alles goed gaat kan in december een begin worden gemaakt met de constructie.
Pais-fractieleider Alex Rosaria was blij met datgene wat de overheid naar voren bracht.

“Het interesseert ons niet wie het gaat bouwen, wel dat het zo snel mogelijk wordt gebouwd.”

Ook PS-fractieleider Melvin Cijntje sprak de hoop uit dat er gauw een begin wordt gemaakt met de bouw.

“Ik hoop dat dit de laatste keer is dat er een vergadering plaatsvindt over het nieuwe ziekenhuis.”

Inconsistent
In de vorige vergadering beschuldigde de oppositie de regering van tegenstrijdigheid in haar handelen en uitspraken.
Nu bleken de vragen meer te gaan over de kwijtschelding van de schulden van het Sehos, zoals in het MoU opgenomen.

Ook Elmer Wilsoe van PS plaatste daar zijn vraagtekens bij.
Volgens Wilsoe kan er slechts sprake zijn van een schuldverrekening tussen twee partijen.
Het kwijtschelden van de loonbelastingschuld valt hier niet onder doordat de schuld in feite niet van het ziekenhuis is, aangezien het om ingehouden loon gaat.
Volgens Wilsoe kan de overheid slechts het prijskaartje verrekenen dat aan de zorgplicht van het ziekenhuis hangt.
Dat betekent dus de zorgkosten van illegalen die in het ziekenhuis worden opgenomen en het jarenlang uitblijven van een tariefsverhoging voor ziekenhuisverrichtingen.
Daarnaast vroeg Wilsoe naar onderbouwing van de stelling dat de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) voordeliger uitvalt dan wanneer er elders zou worden gebouwd.

Ook MAN-parlementariër Charles Cooper vroeg naar de kosten die met de change of plans gemoeid zijn.
Een rapport van Usona hierover, dat door overheidsaccountantsbureau Soab is geverifieerd, stelt dat de bouw zo’n 30 miljoen gulden duurder is.

Armin Konket (PAR) bleef vragen stellen over het veranderde standpunt van de coalitie.
In het verleden stelde de PS dat er een streep door de plannen van Usona moest worden gehaald. Toch gaat de overheid in zee met bouwer Ballast Nedam en projecttrekker Usona, terwijl er alleen maar minimale aanpassingen (15 procent) in het oorspronkelijke plan zijn aangebracht.

Volgens minister Whiteman is het belangrijkste echter dat het nieuwe ziekenhuis er komt.
Dat staat ook in het regeerakkoord.
Om mogelijke claims te voorkomen is de regering toch in zee gegaan met Usona en Ballast Nedam. Al zei Asjes dat Usona en Ballast Nedam daar nooit mee hebben gedreigd.

“De principes zijn niet veranderd. De strategie is wel aangepast”, zei Whiteman.

Het project loopt tot nu toe naar tevredenheid.

“Als we geen tegenslag krijgen dan kunnen we in december definitief een begin maken met de constructie.”

In de afgelopen zes jaar zijn er drie bouwprojecten geïnitieerd.
Eerst onder leiding van Bob Pinedo, vervolgens het project van Usona op het voormalige Amstel-terrein en nu in Otrobanda.
Deze plannen hebben de gemeenschap tot nu toe 13 miljoen gulden gekost, zonder dat er een steen is gelegd…

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *