Meerderheid Staten tegen nieuwe verkiezingen

Schotte wil op 19 oktober naar de stembus

WILLEMSTAD — Het kabinet heeft nieuwe verkiezingen aangekondigd voor 19 oktober 2012. Dat is gisteren besloten tijdens een nachtelijke vergadering van de Raad van Ministers. Gezien de recente politieke ontwikkelingen op Curaçao is de regering van mening dat het raadzaam is om de bevolking van het eiland middels vrije verkiezingen te laten besluiten, door wij zij zich in de toekomst wenst te laten vertegenwoordigen in de Staten. Een meerderheid in de Staten verzet zich tegen het besluit van de regering.

Het inmiddels demissionaire kabinet-Schotte heeft gisteren besloten om de Staten te ontbinden en tegelijkertijd haar ontslag in te dienen. In een officieel persbericht stelt de regering dat de huidige situatie in het land een krachtig beleid vereist voor de ‘doorvoering van de noodzakelijke sanering van de overheidsfinanciën en verbetering van de sociaaleconomische situatie in het algemeen, waarbij de regering verzekerd zal moeten zijn van een solide meerderheid in de Staten die voldoende representatief is voor de huidige inzichten van het volk met betrekking tot het te voeren beleid’.
Het besluit van de regering houdt in dat de verkiezingen voor de Staten zullen plaatsvinden op 19 oktober 2012. De laatste dag van kandidaatstelling voor deze verkiezingen is 31 augustus 2012. De Staten zullen in de nieuwe samenstelling voor het eerst vergaderen op 2 november 2012 om 10 uur ‘s ochtends.

De huidige oppositiefracties in de Staten hebben veel problemen met het voorstel van Schotte. Onafhankelijk Statenlid Eugene Cleopa, die afgelopen zondag zijn steun voor de coalitie van MFK, PS en MAN introk, omschreef het handelen van de regering als ‘onsportief en ondemocratisch’.
De Raad van Ministers die dat besluit heeft genomen vertegenwoordigde slechts negen van de eenentwintig parlementsleden. De resterende twaalf leden, een meerderheid van de Staten, werden hierbij niet gehoord. Het zou veel democratischer zijn geweest als hij eerst alle fracties had gehoord.”
De verkiezingen worden volgens Cleopa aangekondigd op een moment dat Curaçao te maken heeft met een financiële crisis, onderwijsproblematiek en een dreigend hoger toezicht door de Rijksregering. Onder deze omstandigheden is het volgens hem niet verantwoordelijk om verkiezingen te houden.

Represaillemaatregel
De PAR ziet als grootste partij in de Staten nieuwe verkiezingen niet zitten. Ook PNP’er Humphrey Davelaar is niet te spreken over de handelwijze van het kabinet. Hij noemt de ontbinding van de Staten en het oproepen tot nieuwe verkiezingen een represaillemaatregel tegen de dissidente Statenleden Rozier en Cleopa, die hun steun voor de huidige coalitie hebben ingetrokken.

Wij als PNP stellen het belang van Curaçao op de eerste plaats. Wij zullen alles doen om de belangen van Curaçao te verdedigen.”
In deze geest moest volgens Davelaar ook het gesprek worden gezien dat zijn fractie vanochtend hield met vertegenwoordigers van de PNP, PAR en FOL. Dit gesprek eindigde vanochtend in de ondertekening van een bereidwilligheidsverklaring.
FOL-leider Anthony Godett zat vanochtend ook bij het gesprek met de huidige oppositieleden, die een nieuwe regering willen vormen. Vóór dit gesprek gaf hij aan het besluit van het kabinet niet correct te vinden. Hij gaf aan geen voorstander te zijn van verkiezingen op dit moment, maar wel van ‘concrete oplossingen om de problemen van het eiland op te lossen’.

Verkiezingen zullen volgens Godett alleen maar tot meer vertraging leiden, waardoor de problemen van het eiland en vooral voor de minder draagkrachtigen en de arbeiders alleen maar zullen toenemen. Godett benadrukte dat zijn partij altijd heeft aangegeven er voor te zullen zorgen dat Curaçao een regering zou krijgen.

Maar wij hebben altijd gezegd dat wij onze steun zullen geven aan de combinatie die minimaal tien zetels kon voorleggen. De huidige coalitie bleek hiertoe niet in staat, terwijl de anderen wel tien en zelfs meer zetels konden voorleggen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *