Meerderheid van 11 leden vormt blok

Willemstad – Op dezelfde dag dat het kabinet Schotte haar ontslag indiende bij gouverneur Frits Goedgedrag ontving de gouverneur een intentieverklaring van 11 van de 21 Statenleden, waarin deze meerderheid in het parlement aangeeft ‘de bereidwilligheid te hebben om gezamenlijk te komen tot een nieuwe regering voor Curaçao’.

De elf worden omschreven als ‘minimaal 11 leden van de Staten van Curaçao’, wat erop duidt dat de elf er zelf rekening mee houden dat het er meer worden en de steun voor het vormen van een nieuwe regering groter is.
De elf zijn nu de acht Statenleden van PAR (de grootste fractie in de Staten), de eenmansfractie PNP, de eenmansfractie FOL en het onafhankelijk parlementslid Eugene Cleopa. Afgelopen zondag stapte Cleopa met zijn zetel uit de MAN, waarmee de coalitie haar meerderheid verloor en feitelijk al was gevallen.

In de nacht van donderdag op gisteren volgde MFK-fractievoorzitter Dean Rozier het voorbeeld van Cleopa en verliet MFK met zijn zetel.
Roziers naam staat niet onder de intentieverklaring.

Rise UP Curacao.
Onze twee helden gingen U voor.

De elf schrijven dit aan de gouverneur ‘gezien het feit dat de zittende regering van Curaçao thans niet meer beschikt over een ondersteunende meerderheid in de Staten van Curaçao’. Aan de bereidwilligheidsverklaring kunnen de ondertekenaars Emily de Jongh-Elhage (PAR), Humphrey Davelaar (PNP), Anthony Godett (FOL) en Cleopa pas ‘na het ontslag van de huidige regering inhoud geven’, schrijven ze. ,,Ondergetekenden zijn zich ervan bewust dat gelet op de huidige algehele verslechterde situatie en de algehele onzekerheid die in alle gelederen van onze samenleving leeft, het gewenst is dat er duidelijkheid geschapen wordt voor wat betreft het bestuur van ons land.”

Het is volgens de drie politieke leiders aangevuld door het onafhankelijk Statenlid Cleopa ‘van eminent belang’ dat er gewerkt wordt aan oplossingen voor de vele problemen. Met name op het gebied van de financiële situatie, de sociale zekerheiden, het onderwijs, volksgezondheid, de economisch ontwikkeling en de bestrijding van de criminaliteit. Aldus de elf en daarmee de meerderheid in het parlement – versus de negen overgebleven van de coalitie en Rozier – aan de gouverneur. Ze lijken vooralsnog achter het net te vissen met het mede door de gouverneur ondertekende Landsbesluit tot ontbinding van de Staten, waarbij de zittende minderheidsregering in principe blijft zitten. ( Image by: Pa Stechi special for Knipselkrant Curacao )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *