MFK met open brief aan Bosman

Archief foto

Archief foto

WILLEMSTAD — MFK-Statenlid Amerigo Thodé reageert in een open brief op de kritiek van het Nederlandse Tweede Kamerlid Andre Bosman (VVD), die hij heeft op de reacties die vanuit Curaçao en met name van de MFK zijn gekomen op zijn voorstel voor de invoering van vestigingsregels voor Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren in Nederland.

Thodé waarschuwt Bosman dat door akkoord te gaan met zijn initiatiefwet de Nederlandse regering tegen gemaakte afspraken zal ingaan.
Bosman haalde van de week uit naar Thodé en stelde dat hij niets zou begrijpen van de parlementaire democratie.
Het MFK-lid reageert daar nu op door te stellen dat hij als politicus weet, dat als een politieke tegenstander op jouw kritiek reageert met een stoot onder de gordel, je als politicus je doel hebt bereikt en dat je tegenstander geen enkel weerwoord meer heeft.
Thodé geeft aan dat de overhandiging van zijn brief aan de Nederlandse premier en partijgenoot Mark Rutte tot de reactie van Bosman heeft geleid.
Het MFK-lid wijst erop dat het ontwerp van Bosman in strijd is met onder meer het Statuut, internationale verdragen en de Nederlandse Grondwet.

“Wij hebben Rutte vier verzoeken gedaan: Wij verwachten van hem als minister- president van Nederland dat hij toezeggingen zal nakomen en dat hij zich aan afspraken zal houden.
Dit voorstel niet te steunen en te trachten als VVD-leider het VVD-lid de heer Bosman te bewegen tot intrekking van het ontwerp.
In het geval dat het initiatiefontwerp mocht worden aangenomen door het Nederlandse Parlement, verwachten wij dat hij met een bekrachtiging niet zal instemmen.”

Verder stelt Thodé erop te rekenen dat Rutte als voorzitter van de Rijksministerraad zijn verantwoordelijkheid draagt en het ongedeelde Nederlanderschap, zoals vastgelegd in het Statuut, de Rijkswet op het Nederlanderschap en de geldende grondwettelijke en internationale verdragsverplichtingen onverkort zal handhaven en waarborgen.
Het MFK-Statenlid hekelt in zijn open brief de ‘kortzichtigheid van politici die de weg van de minste weerstand kiezen en aan allochtonen- bashing gaan meedoen om snel te scoren en de aan de PVV verloren kiezers terug te winnen’.

“Rita Verdonk, Hero Brinkman, Eric Lucassen, een VVD-er en twee PVV-ers, die net zoals de heer Bosman hemel en aarde bewogen hebben om de toelating van inwoners van Curaçao tot Nederland te beperken.
Rita Verdonk, daar hoor je niets meer van.
Hero Brinkman zit achter het raam in zijn boerderij naar de weilanden te staren.
En Eric Lucassen, wat had die ook alweer?
Leert de heer Bosman niet van de geschiedenis?
Wij van de MFK zullen ons blijven inzetten voor de gelijkwaardigheid van de landen van het Koninkrijk en gelijkheid tussen de burgers van die landen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *