MFK: Uitleg conferentie Koninkrijk

logo-mfkWillemstad – De MFK-fractie vraagt in een brief gericht aan premier Ivar Asjes (Pueblo Soberano) om uitleg of toelichting over zijn bezoek aan Aruba van 9 en 10 juni om daar deel te nemen aan het Koninkrijksberaad.

schotte-2013Volgens fractieleider Gerrit Schotte bemoeilijkt ‘dit gebrek aan transparantie’ de controlerende taak van de Staten en moeten zij in hun rol als parlement ervoor waken dat er geen – al dan niet geheime – afspraken gemaakt worden die strijdig zijn met het belang van het volk van Curaçao.

In de brief van Schotte aan de minister-president wordt ook gerept over het bezoek van oudpremier Daniel Hodge aan Nederland.
Deze dienstreis vond plaats tussen 23 februari en 2 maart 2013, waarna de voormalige minister-president op 20 maart een verslag heeft gestuurd naar de Staten over zijn reis.

,,In dat verslag wordt melding gemaakt van besprekingen over het onderwerp ‘Koninkrijksconferentie’, maar wij hebben niet kunnen constateren dat er formeel een besluit (tot uitstel) ter zake genomen is.
Evenmin is ons gebleken dat de Raad van Ministers toentertijd of daarna enige beslissing over het houden of uitstellen van een koninkrijksconferentie heeft genomen”

, aldus de fractieleider van MFK in zijn schrijven aan Asjes.
En:

,,Op 8 juni 2013 berichtte de secretaris van de Raad van Ministers aan de Staten dat de minister-president op 9 en 10 juni 2013 in Aruba zou zijn voor ‘Koninkrijksberaad’ met delegaties van de Koninkrijkslanden; een conceptprogramma voor dit beraad welke zou zijn meegezonden, hebben wij niet aangetroffen.”

Schotte geeft aan dat het parlement tot de dag van vandaag geen uitleg of toelichting heeft mogen ontvangen van de premier over het koninkrijksberaad.

,,Noch mondeling, noch schriftelijk”

, zo schrijft de MFK-fractievoorzitter.
In dezelfde brief aan minister- president Asjes stelt Schotte in het kader van het Koninkrijksberaad verschillende vragen, waaronder ook:

,,Kan de minister-president naar waarheid verklaren dat er tijdens het Koninkrijksberaad geen enkele afspraak is gemaakt tussen zijn persoon en de Nederlandse minister over het personenverkeer binnen het Koninkrijk?”

Ook andere vragen komen in het lijstje voor:

,,Kan de minister- president aan de Staten het besluit van de Raad van Ministers overleggen waarin akkoord werd gegaan met afspraken, resultaten, conclusies of besluiten van het Koninkrijksberaad?
Kan de premier aan de Staten het besluit van de Raad van Ministers overleggen waarin akkoord werd gegaan met het afgelasten van de Koninkrijksconferentie en met participatie aan een Koninkrijksberaad in plaats hiervan?”

Een Reactie op “MFK: Uitleg conferentie Koninkrijk

  1. Gerrit, je hebt zoveel vragen maar wij hebben nog steeds geen antwoord op onze vraag.

    Waar is al het geld van de staatskas gebleven?

    Waar zijn de bewuste documenten van de olie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *