MFK vraagt naar indienstnemingen regering

WILLEMSTAD — Het MFK-Statenlid Monique Koeyers-Felida wil dat het demissionair kabinet-Hodge duidelijkheid geeft over het aantal personen dat in de afgelopen maanden in dienst van het land is getreden.
In een brief aan demissionair premier Daniel Hodge (PS) en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening) stelt Koeyers-Felida over informatie te beschikken dat indienstnemingen in de afgelopen periode niet conform de vastgestelde regels zijn gelopen.

In haar brief maakt Koeyers-Felida onder meer melding van het feit dat er personen in dienst zijn genomen, zonder dat er sprake was van een vacature.
Ook zouden er gevallen zijn, waarbij mensen werden benoemd, zonder dat zij aan de functie-eisen zouden voldoen, terwijl ook van de afgesproken procedures zou zijn afgeweken.
Ook geeft zij aan dat er sprake zou zijn van benoemingen, zonder dat hiervoor ruimte op de begroting was.

Het MFK-lid maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.
In haar brief spreekt zij zelf van een alarmerende situatie.

“Dit zou inhouden dat een regering die zichzelf als ‘bestaande uit professionelen’ omschrijft, regels van deugdelijkheid van goed bestuur zou overtreden.
Dit is nog erger omdat deze regering zich niet aan de verplichting houdt om maandelijks de overzichten te publiceren van de indienstnemingen van de voorbije maand.
Hierdoor is het onmogelijk voor het parlement om haar taak uit te voeren om de regering te controleren.”

Koeyers-Felida dringt er bij beide ministers op aan duidelijkheid te verschaffen over hoeveel mensen in overheidsdienst zijn, het personeelsbeleid van de regering met betrekking tot benoemingen van personeel en eisen waaraan zij moeten voldoen.

0 Reacties op “MFK vraagt naar indienstnemingen regering

  1. Zijn er vragen gesteld tijdens het MFK & PS Regime over onduidelijke benoemingen????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *