MFK wil uitstel begrotingsbehandeling

WILLEMSTAD — De MFK-fractie in de Staten verzoekt de regering om af te zien van de behandeling van de conceptbegroting van het land Curaçao die voor morgen gepland staat. Statenlid Gerrit Schotte is van mening dat de Staten meer tijd nodig hebben om de begroting te bestuderen en stelt voor om het concept pas op 3 januari in behandeling te nemen.

Uit een brief van Schotte aan Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) blijkt dat het MFKStatenlid van mening is dat de Statenleden te weinig tijd hebben gekregen om de conceptbegroting door te nemen.

 “Op 17 december laat op de middag zijn vanwege u bij onze fractie een aantal exemplaren bezorgd van de ontwerpbegroting voor 2013.
Dezelfde namiddag ontvingen wij een oproep van de griffier namens u voor een vergadering van de Centrale Commissie op 20 december met die ontwerpbegroting als agendapunt.
In een begeleidend schrijven werd ons verzocht om uiterlijk op 19 december vragen en opmerkingen in te dienen.”

Eén dag om het document te bestuderen en om zich voor te voorbereiden op de Centrale Commissie van morgen, is niet voldoende voor de Statenleden volgens Schotte.
Hij wijst erop dat de behandeling van de tweede suppletoire begroting voor 2012, die gisteren plaatsvond, door de gang van zaken ‘een lege huls’ is geworden.

“Immers een degelijke en verantwoordelijke voorbereiding van de begrotingsbehandeling, in overeenstemming met de controlerende taak van de Staten, kan onmogelijk in een enkele dag plaatsvinden.”

De voormalige MFK-premier wijst erop dat het (interim-) kabinet de nodige tijd heeft genomen om de begroting 2013 vast te stellen, terwijl ook de Raad van Advies en het College financieeltToezicht (Cft) de tijd hebben gekregen om het ontwerp te bestuderen.
Schotte is van mening dat de Staten ook de nodige tijd moeten krijgen.
Hij denkt dat een periode van twee weken voldoende zal zijn.
Het Statenlid stelt dan ook voor om de voor morgen geplande vergadering af te zeggen en de bijeenkomst op 3 januari plaats te laten vinden.
De behandeling in de Centrale Commissie van de conceptbegroting 2013 staat voor morgenochtend negen uur gepland.

 STrAF

De vakbond voor douane-, gevangenis- en belastingpersoneel STrAF waarschuwt de 21 Statenleden ervoor om geen maatregelen te nemen, die gevolgen hebben voor de juridische positie van ambtenaren.
Volgens STrAF dient er, voordat er beslissingen over de juridische positie van ambtenaren worden genomen, een dialoog te worden gevoerd tussen de overheid en de overheidsvakbonden.
Deze dialoog heeft volgens de vakbond nooit plaatsgevonden en STrAF wil dat de Staten bij de regering nagaan waarom.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *