Miguel Goede met nieuw boek

WILLEMSTAD — Miguel Goede heeft onlangs zijn nieuwe boek ‘Caribbean 3.0; Transforming Small Island Developing States’ gepresenteerd. Dit boek kan gezien worden als het Engelstalige vervolg op ‘Curaçao 3.0’ dat eerder dit jaar uitkwam en vertaalt het 3.0-gedachtegoed naar de SIDS in het Caribisch gebied.

De boekomslag van Miguel Goedes Caribbean 3.0

De boekomslag van Miguel Goedes Caribbean 3.0

Het boek gaat dieper in op de uitdagingen waar de SIDS (Small Island Developing States) zich overal ter wereld voor geplaatst zien.
Deze positie van de SIDS wordt sinds de Earth Summit in Rio de Janeiro van 1992 erkend.
De SIDS in het Caribisch gebied kunnen veel van elkaar leren, zo betoogt Goede in zijn boek.
SIDS kenmerken zich door een beperkte voorraad natuurlijke grondstoffen, een concentratie van socio-economische activiteit en infrastructuur aan de kust, een fragiele en beperkte zoetwatervoorraad, een grote bevolkingsdichtheid, een hoge economische gevoeligheid voor externe schokken, een beperkte fysieke grootte en, ten slotte, beperkte financiële, technische en institutionele capaciteiten om de impact van klimaatverandering op te vangen.
Hij constateert echter dat de eilanden naar binnen zijn gericht of zijn opgesloten in hun groep.

Volgens de auteur moeten de SIDS ruim aandacht besteden aan elementen als goed onderwijs, ICT en duurzaamheid.

“Deze elementen vormen de basis voor de informatieve samenleving 3.0. Met de transformatie van het kapitalisme van 2.0 naar 3.0, ligt de nadruk nu op maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet meer op maximalisatie van de winst”

, aldus Goede.

De markt is een instrument om maatschappelijke problemen op te lossen.
In de nieuwe samenleving worden kenniswerkers en creatieve mensen bij elkaar gebracht om zo waarde te creëren.
Het boek besteedt veel aandacht aan concepten als ‘besturen’ en ‘duurzame ontwikkeling’ en daarnaast worden elementen van het huidige beleid van de Curaçaose regering en plannen, zoals GreenTown ter vervanging van de raffinaderij, onder de loep genomen.
Ook worden projecten als de Knowledge Zone rond de Airport City Hato en de Creative Zone rond het Waaigat besproken.
Tot slot wordt ingegaan op de lang gekoesterde wens voor een masterplan voor Curaçao, zoals dat van Barbados.
Goede adviseert de SIDS een op de eigen situatie toegespitst masterplan te ontwikkelen en te implementeren.

Via Facebook kan men in de groep ‘Caribbean 3.0’ discussiëren over de ontwikkeling van deze CSIDS3.0.
Het boek is ook beschikbaar in e-book formaat.
Het boek kan online worden besteld via de website uitgeverijeigenboek.nl en is ook te koop bij boekhandel Mensing’s Caminada.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *