Milieudienst ook niet ingelicht over Isla

Archief foto (kkc)

Archief foto (kkc)

WILLEMSTAD — Partijleider en statenlid Alex Rosaria van Pais laat weten dat ook de Milieudienst niet beschikt over de eindrapportage van Ecorys van maart 2012. “Sterker nog, de Milieudienst heeft de partij gevraagd een kopie te mogen ontvangen indien wij het rapport in handen kregen.”

De Pais-fractie is al ongeveer drie weken in gesprek met alle belanghebbenden die een rol spelen bij de discussie over de toekomst van de Isla-raffinaderij.

“Zo hebben wij in dit kader onlangs een uitvoerig gesprek gehad met de Milieudienst.
Tot onze grote verbazing en schrik bleek dat de Milieudienst niet over het eindrapport van Ecorys van maart 2012 beschikt.
Er werd bij ons navraag gedaan of wij eventueel het rapport kunnen doen doorkomen, mochten wij daarvan in het bezit komen.
Nou, dit is simpelweg te gek voor woorden!”

, aldus Rosaria, die concludeert dat de Milieudienst op deze wijze niet over de essentiële tools beschikt om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren, ‘namelijk belangrijke informatie’.

“De vraag die zich in dit verband logischerwijs opwerpt, is of een dergelijk handelen door de overheid toelaatbaar is.
Men heeft dus tot op heden verzuimd om de Milieudienst van de nodige informatie te voorzien”

, aldus Rosaria.

Zoals in het verleden eerder gemeld, heeft ex-premier Gerrit Schotte (MFK) tegenover de Amigoe over de milieuverordening, het volgende verklaard:

“Het bestaande contract met PdVSA is absoluut niet meer van deze tijd en is zelfs zodanig opgesteld dat er sprake is van contractbreuk, zodra wij zonder overleg met hen met nieuwe milieunormen of een milieuverordening zouden komen.
Dat houdt in dat zelfs het parlement niet zou kunnen besluiten om de verordening te wijzigen.”

Op de vraag aan Rosaria of hij daarvan op de hoogte is, luidt zijn antwoord als volgt:

“Daar ben ik niet van op de hoogte, maar als dat inderdaad het geval zou zijn, zou dit schokkend zijn. Dat is pas koloniaal.
Ik zal daar zeker vragen over stellen tijdens de geplande discussie in de Staten in augustus”

, aldus Rosaria resoluut.
Hij haalt vervolgens een voorbeeld aan van ‘kromme verhoudingen’.

“Als ik bijvoorbeeld een snèk zou willen openen, moet ik netjes naar de milieudienst in het kader van een hinderverordening, waarbij de controle op bedrijven ten opzichte van de belasting op het milieu centraal staat.
Ik betaal dan voor ‘Snèk Alex’ 200 gulden voor een dergelijke vergunning.
Dit geld wordt door de overheid in rekening gebracht voor bekostiging van de werkzaamheden.
Wij hebben van de Milieudienst vernomen dat bovengenoemde prijs ook voor de Isla-raffinaderij geldt, wat natuurlijk niet in verhouding staat.
Overigens heeft de dienst aangegeven een achterstand in hinderverordeningen van vijf tot tien jaar te hebben. Dus waarschijnlijk beschikken een hoop bedrijven niet over deze hinderverordening”

, aldus Rosaria.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *