Minder ambtenaren in dienst

WILLEMSTAD — Tussen de maanden april en september van dit jaar is het aantal ambtenaren van het land Curaçao gedaald van 3.635 naar 3.611. Een daling van 24.

Advertentie

Over dezelfde periode steeg het aantal personen op de loonlijst van de overheid met 32. Een stijging van 4.588 naar 4.620.
Dit blijkt uit cijfers die het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) naar de lokale media heeft gestuurd.
Conform de nog geldende Eilandsverordening Publicatie Beleidsinformatie Curaçao dient de regering iedere maand haar personeelsgegevens te publiceren.
Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit het feit dat het ministerie van BPD in één keer de personeelsgegevens van vijf maanden tegelijk opstuurde.
Uit het overzicht blijkt dat er eind april van dit jaar 3.635 ambtenaren waren.
Eind mei daalde dit aantal naar 3.631. Een daling van vier.
In juni bleef het ambtenarenbestand steken op 3.631.
In juli zette de daling zich door naar 3.624.
In augustus was er wederom sprake van minder ambtenaren: 3.611.

Terwijl dit totaal eind september gehandhaafd bleef.

Over de gehele periode is er wel een stijging te noteren van mensen die op de loonlijst van de overheid staan.
Het gaat hierbij naast ambtenaren ook om onderwijzend personeel, leden van de Marine en dienstplichtigen, personeel van Fundashon Kuido Ambulans (FKA) en overigen, waaronder stagiaires, vakantiekrachten en ‘door te berekenen aan derden’. Eind april stonden er 4.588 personen op de loonlijst van de overheid.
Eind mei was dit al gestegen naar 4.610.
In juni daalde het enigszins naar 4.604. Een aantal dat eind augustus ook nog steeds gold. In augustus was er sprake van een daling naar 4.552, waarna er in september wederom sprake was een stijging, naar 4.620.

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *