Minister: In gesprek met vakbonden

Etienne van der HorstWillemstad – De regering is nog in gesprek met de overheidsvakbonden; een definitief besluit is nog helemaal niet gevallen over het pakket maatregelen dat verband houdt met de noodzakelijke reductie op de ambtelijke personeelskosten. Dit benadrukt minister Etienne van der Horst (PAIS) in een ‘intern communiqué’, vermoedelijk gericht aan de ambtenaren.

Dit communiqué werd gisteren uitgestuurd, op de dag dat de bonden zinspeelden op grote acties waarbij het hele apparaat plat komt te liggen.
Minister van der Horst wil duidelijk maken dat er gewoon nog met elkaar wordt gesproken en dat ‘nog niet is uitonderhandeld’.
Dus eventuele acties en/of stakingen zijn voorbarig, zo wil de bewindsman aangeven.
Van der Horst geeft wel toe dat de regering nu op het punt staat de onderhandelingen met de vakorganisaties te beginnen.
Maar wat tot nu toe aan de orde is geweest, zijn aftastende besprekingen; zowel in formele zin met de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) als informeel met het zogeheten ‘Aanspreekteam’.
Het Sociaal Statuut, waar de bonden op hameren en waarin vanaf 2010 voor de komende jaren de rechten van het ambtelijke personeel staan vastgelegd, wordt gerespecteerd door het kabinet Asjes.
Maar de minister van Bestuur, Planning en Dienstverleningen (BPD) wijst er in het interne communiqué op dat ‘de omstandigheden zijn gewijzigd’ sinds de afspraken werden ondertekend. En het Sociaal Statuut biedt de mogelijkheid om dit in geval van veranderde omstandigheden open te breken.

Noodgedwongen kosten van personeel drukken
Zoals hij de bonden al heeft uitgelegd, licht de minister aan de ambtenaren zelf ook toe dat de regering eerst al de overheidsinkomsten heeft verhoogd en dat werd bezuinigd op materiaalkosten en subsidies, maar dat de regering nu noodgedwongen ook de personeelslasten moet drukken.
Zo niet, lopen deze op tot 556 miljoen gulden; ruim 31 procent van de hele landsbegroting.

,,Het bestedingspatroon ten aanzien van personeelskosten moet aangepast worden”, aldus Van der Horst.

Het voorgestelde pakket bevat onder andere

  • reductie van het vakantiegeld van 6 naar 3 procent gedurende twee jaar;
  • bevriezing van de indexering twee jaar lang;
  • het beëindigen van VUT met ingang van 1 januari 2014;
  • het verdubbelen van de loontreden binnen een loonschaal, waardoor de tredeverhoging de helft wordt van nu;
  • en verlaging van de pensioenpremie van 4 procent, waarvan 3 procent ten gunste van de overheid en 1 procent van de ambtenaar.

Daar staan ook tal van compenserende maatregelen tegenover.
Van der Horst wil vooral aangeven, aan de vooravond van mogelijke ambtenarenacties, dat hij ‘hoopt dat partijen de gesprekken voortzetten’ en dat de nu op te starten onderhandelen in net zo’n constructieve sfeer verlopen als het er tot nu toe aan toe ging.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *