Minister verzocht uitstel onderzoek

WILLEMSTAD — De toenmalige minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Carlos Monk (PS) heeft de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in 2011 verzocht om een onderzoek naar de invulling van de formatie van het overheidsapparaat uit te stellen. Dit staat vermeld in het verslag van de werkzaamheden van de ARC, gedurende de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 tot oktober.
Het ARC had besloten om tot het onderzoek over te gaan, omdat zij aanhoudend negatieve signalen ontving.
Volgens de ARC waren deze klachten aanleiding tot het opstarten van een overheidsbreed onderzoek om de stand van zaken in kaart te brengen.
Maar het onderzoek kwam niet echt van de grond door een verzoek van Monk, die indertijd met de portefeuille van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) was belast.

“In de startfase heeft de verantwoordelijke minister echter de Kamer verzocht om uitstel van de te leveren informatie, aangezien zaken nog op orde dienden te worden gesteld in het kader van het project ‘Transformashon’.”

Transformashon werd in augustus 2011 opgestart.
Het project kreeg als doel om de bestaande achterstanden op het gebied van personeelszaken weg te werken en om het nieuwe ambtelijk apparaat van Curaçao neer te zetten.
Het project diende binnen zes maanden te zijn afgerond.
In totaal werden zestig ambtenaren bij het project ingezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *