Ministerie van Justitie zoekt personeel

vrouwe_justitia_detailfotoWILLEMSTAD — Het ministerie van Justitie is met het proces gestart om personeel te werven voor diverse instanties die onder het ministerie vallen.
Er wordt personeel gezocht voor onder andere de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, de Toelatingsorganisatie Curaçao, de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao en Brandweer Curaçao.

Advertentie

Bij de stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) is een vacature voor een medewerker Management Ondersteuning D (mbo), die secretariële ondersteuning biedt en verder managementondersteuning verleent aan het hoofd en de medewerkers van de stichting, met een arbeidsovereenkomst voor 2,5 jaar.
Het gaat hier om een stichting in oprichting.
De stichting AJJC richt zich op vermindering van recidive onder de jeugd en een veiliger maatschappij door gedragsverandering en risicobeheersing.
Om recidive te minimaliseren worden alle minderjarige verdachten en daders op het eiland aangesproken op hun gedrag en wordt met hen op basis van een inschatting van de risico’s een traject van passende interventies doorlopen.
Ook de jeugdreclassering valt onder deze stichting en die is op zoek naar acht jeugdreclasseringswerkers.
Deze medewerkers werken met minderjarigen en zijn multidisciplinair inzetbaar binnen alle taakgebieden van de reclasseringszorg, ter voorkoming van recidive van de jongeren.
Ook voor deze functie wordt een contract voor 2,5 jaar geboden.
Kandidaten moeten beschikken over een hbo-diploma.
Voor bovengenoemde functies kunnen kandidaten voor 6 december een mail sturen naar de HR-accountmanager bij het ministerie van Justitie via [email protected] com.
Daarnaast is het ministerie van Justitie op zoek naar vijf groepsleiders (mbo of hbo) voor de jeugdgevangenis JJIC en een vakopleider Metaalbewerking.
De groepsleiders worden belast met de pedagogische, materiële en immateriële zorg voor een groep pupillen, begeleiden groepsprocessen en -activiteiten en fungeren als mentor voor een of meerdere pupillen.
De vakopleider is belast met het organiseren en verzorgen van de vaktechnische opleiding, veilig beheer van gereedschappen en materialen en het verrichten van kleine reparaties in de JJIC. Kandidaten moeten voor 30 november via de afdeling Personeelszaken reageren.
Men kan mailen naar [email protected] hotmail.com.

Bij de Toelatingsorganisatie Curaçao zijn vacatures voor een hoofd Toelating en Verblijf (hbo, wo), twee medewerkers Intake, twee medewerkers Afgifte, een medewerker Archief en Posthandeling, drie medewerkers Advies en een medewerker Controle Advies.
Geinteresseerden kunnen voor 6 december bellen naar het hoofd Bedrijfsvoering van de Toelatingsorganisatie, Charien Melfor-Kierindongo, via telefoonnummer 733-2028 of mailen naar [email protected] immigrationcur.org.

Zoals al bekend wil het ministerie van Justitie de vergrijzing bij de Brandweer Curaçao aanpakken door meer personeel te werven voor de opleiding tot brandweerfunctionaris (mbo) en brandweermanager (hbo).
Personen die erin geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van de Brandweer Curaçao kunnen tot uiterlijk 30 november solliciteren naar deze functies.
Elke kandidaat kan een informatiepakket ophalen bij het hoofdkantoor van de Brandweer aan de Roodeweg 188.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *