Misbruik overwerk bij KPC streng aangepakt

kpcnWILLEMSTAD — In verband met de reorganisatie binnen het Korps Politie Curaçao (KPC) worden diverse maatregelen genomen. Een van die maatregelen is per 1 november door het managementteam (MT) genomen, om het misbruik van het overwerk-systeem binnen het politiekorps te bestrijden.

Advertentie

Hierdoor kan tevens de jaarlijkse overschrijding van het gebudgetteerde bedrag voor overwerk aangepakt worden.
Dit bevestigt KPC-verandermanager Alvin Daal desgevraagd tegenover de Amigoe.
Op de ontwerpbegroting 2014 is een bedrag van 12,3 miljoen gulden gebudgetteerd voor overwerk bij het politiekorps.
Dit bedrag drukt enorm op de begroting van het ministerie van Justitie.
Dit merkt de Raad van Advies in de algemene beschouwing van de ontwerpbegroting 2014 op, die de regering adviseert om een oplossing te zoeken hiervoor.
De Raad merkt verder op dat reeds bij de behandeling van de eerste suppletoire begroting 2013 een structurele verhoging van 4 miljoen gulden aan overwerk is geconstateerd, die overigens meerjarig doorwerkt.

“Het beschikbare bedrag voor overwerk wordt de laatste jaren structureel overschreden en voornoemd bedrag neemt in de jaren 2015 tot en met 2017 toe.”

Ook de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer heeft middels een brief in juli aandacht gevraagd van de regering voor de overwerkproblematiek.
Met name voor de overschrijding van de personeelsbudgetten, die vooral veroorzaakt wordt door een overschrijding van het overwerkbudget bij het KPC met circa 9 miljoen gulden.
Volgens de verandermanager heeft de extra bewaking van de ministers en parlementariërs na de moord op Helmin Wiels door KPCagenten bijgedragen aan de budgetoverschrijding. Het gaat hier echter om een bedrag van 4 tot 5 miljoen gulden.

“De rest van het overschrijdingsbedrag heeft te maken met het misbruik van het overwerksysteem, dat een kankergezwel is geworden binnen het politiekorps.”

Er zijn agenten die hierdoor meer dan 5000 gulden per maand verdienen, terwijl het korps met een personeelstekort te kampen heeft, voegt Daal daaraan toe.
In het kader van de reorganisatie van het korps moet meer personeel geworven worden, maar de minister van Financiën, José Jardim, gaf al aan dit niet te kunnen bekostigen.
Hierdoor moet het KPC wachten met de personeelswerving.
Als tijdelijke oplossing voor het personeelstekort wordt gewerkt aan een plan voor bijscholing van ambtenaren binnen het korps.
Maar ook hieraan zijn kosten verbonden, legt Daal uit.
In een poging deze problematiek binnen het korps op te lossen is er een onderzoek gedaan naar het overwerk-systeem bij het politiekorps.
De resultaten hiervan wijzen uit dat het aantal gewerkte overuren bij een groep agenten niet in balans is met wat zij hebben geproduceerd.
Dit duidt op misbruik van het systeem, aldus Daal.

In verband hiermee is besloten dat de agenten per 1 november niet meer zomaar kunnen overwerken. Ze moeten hiervoor toestemming vragen aan het managementteam. Dit betekent dat de agenten een aannemelijke reden moeten geven om over te kunnen werken”, benadrukt de verandermanager.

Daarnaast is ook uit een onderzoek van het Bureau Interne Zaken gebleken dat sommige agenten zich vaak ziek melden voor een normale dienst of gewoon thuis blijven zonder iets te melden, en de volgende dag wel overwerken.
In verband hiermee is besloten dat het agenten, die zich (structureel) ziek melden, bij terugkeer dertig dagen lang niet is toegestaan om over te werken.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *