‘Misbruik van wraking’

KFO-advocaten niet-ontvankelijk verklaard in tweede wrakingsverzoek

Advocaten Eldon Peppie Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson lijken een tweede agenda te hebben

Advocaten Eldon Peppie Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson maken misbruik van wraking, aldus de wrakingskamer

‘Misbruik van wraking’ Willemstad – Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson maken misbruik van het recht om te kunnen wraken, zodat de klachten tegen de drie niet in behandeling worden genomen. Dat liet de wrakingskamer weten tijdens de behandeling van het tweede wrakingsverzoek tegen de voorzitter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur (RvT), rechter Maroeska Scholte. Niet alleen met Scholte heeft het drietal problemen, ook met de leden van de wrakingskamer – die over het tweede verzoek moesten beslissen – zijn zij het niet eens.

Daarom hebben de advocaten van de politieke stichting Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek van Scholte nóg een wrakingsverzoek ingediend, dit keer tegen de leden-advocaten.

Zowel het wrakingsverzoek tegen Scholte als het verzoek om de leden van de wrakingskamer op te schonen is niet-ontvankelijk verklaard. Want niet alleen heeft Sulvaran het verzoek tot wraking van de leden niet spoedig genoeg ingediend, ook ziet de wrakingskamer de tijd die het kost om een nieuwe wrakingskamer in te stellen als ‘te kostbaar’.

,,Zoals Sulvaran c.s. zelf hebben aangegeven, is het waarschijnlijk niet mogelijk advocaat-leden van de Raad van Toezicht te vinden die niet op de genoemde goed bezochte vergadering aanwezig waren en die dus niet door Sulvaran c.s. op die grond gewraakt zullen worden.

De wrakingskamer onderschrijft die observatie mede gelet op de moeite die het heeft gekost om de onderhavige wrakingskamer, waarvan de plaatsvervangend voorzitter voor de zitting uit Aruba is overgekomen, bijeen te krijgen.

Dat zou meebrengen dat opnieuw een tijdrovend proces van aanzoeken en doen benoemen van mogelijke onvindbare advocaat- leden, misschien enkel voor deze zaak, nodig is.”

En:

,,Gegeven de omstandigheid dat de (oudste) oorspronkelijke klacht van de scheidende deken in de hoofdzaak dateert van 13 januari 2014, terwijl de daadwerkelijke behandeling van de klacht nog moet aanvangen en daartoe opnieuw moet worden ingeroosterd, acht de wrakingskamer een dergelijke vertraging, in het licht van het belang van de klacht binnen redelijke termijn te behandelen, onaanvaardbaar.”

De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek tegen Scholte niet-ontvankelijk verklaard omdat Sulvaran geen feiten ten grondslag heeft gelegd die zich hebben voorgedaan na 20 mei 2014, de behandeling van het eerste wrakingsverzoek.

Het is volgens de kamer eveneens niet duidelijk geworden dat de drie advocaten achter andere zaken zijn gekomen, die niet ten tijde van de behandeling van het eerste wrakingsverzoek bekend waren. Op grond hiervan verklaart de wrakingskamer het verzoek tot wraking niet-ontvankelijk en wordt het verzoek niet inhoudelijk behandeld.

Ook blijft Scholte de voorzitter van de RvT en behandelt zij als voorzitter de klachten tegen het drietal.

De zaak vindt zijn oorsprong in januari toen de toenmalige deken van de Orde van Advocaten van Curaçao een klacht indiende tegen Sulvaran. Daarna volgden ook klachten van drie andere advocaten en een burger.

Nadat Sulvaran, en zijn kantoorgenoten en medebestuursleden van Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) Peterson en Eustatius, hun verweerschrift hadden ingediend zouden de klachten in eerste instantie op 7 mei inhoudelijk worden behandeld door de RvT.

De RvT bestaat uit een (tucht)rechter – die tevens voorzitter is – en twee advocaten als leden van de RvT. Het drietal Sulvaran, Peterson, Eustatius besloot echter de rechter te wraken. Hun argumenten om voorzitter Scholte van de RvT te wraken waren niet voldoende, waarop de wrakingskamer het wrakingsverzoek afwees.

Daarna, op 17 juni, werd een tweede wrakingsverzoek ingediend.

Bron: Antilliaans Dagblad
Zie ook: Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *