Mismatch bouw en studie

KBB doet namens MEO onderzoek bij beroepsgroepen

KBBWillemstad – De veel gehoorde klacht over het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten in de bouwsector ligt in een mismatch van weliswaar voldoende opleidingen, maar niet de juiste die nodig zijn, of niet de juiste kwaliteit.

Advertentie

Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) dat in opdracht van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is uitgevoerd.
KBB bracht zes sectoren of beroepsgroepen in kaart en onderzocht wat de vraag is naar vakmensen en in hoeverre het onderwijsaanbod aanwezig is.
Volgens KBB kent Curaçao een aanbod van 28 technische opleidingen op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs (sbo) en op hoger beroepsonderwijs (hbo)-niveau.
Ook is het aantal jongeren dat een technische opleiding volgt vele malen groter dan het aantal te verwachten vacatures in de bouwsector.
Het bedrijfsleven is overwegend tevreden over de kennis van de afgestudeerden op sbo-niveau. Maar, zo schrijft KBB in de rapportage:

,,Het is echter juist deze groep die vaak de voorkeur geeft aan doorstuderen of een baan in bijvoorbeeld een supermarkt accepteert, om vervolgens in het grijze of zwarte circuit bij te klussen.”

Werkgevers spannen zich te weinig in om deze sbo-jongeren te werven.
De jongeren met een afgeronde vsbo-opleiding voldoen weer niet aan de vraag, omdat dit voortgezet onderwijs geen eindonderwijs is.
Het gaat dan weliswaar over goedkope arbeidskrachten, maar de kennis en vakbekwaamheid is onvoldoende.
Aanbevolen wordt dan ook dat er een betere aansluiting moet komen tussen het vsbo en sbo of dat er meer praktijkonderwijs geboden wordt aan vsboleerlingen.
Ook het aanbieden van bedrijfsopleidingen zou gestimuleerd kunnen worden.
Verder zou het grijze en zwarte circuit aangepakt moeten worden en bedrijven die voldoen aan de regelgeving, kwaliteit- en veiligheidsafspraken onderscheiden moeten worden.
De andere sectoren die werden onderzocht zijn ICT, bakkerij, koeltechniek, midden- en kleinbedrijf MKB-Retail en de juridische sector.
Doel van de onderzoeken is om inzicht te bieden aan het onderwijsveld zodat tijdig ingespeeld kan worden op de toekomstige behoefte van geschoolde arbeidskrachten.
De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het arbeidsmarktbeleid van MEO.
Aan het bouwonderzoek hebben 73 bedrijven meegedaan.
Hierbinnen zijn 1.606 medewerkers werkzaam, ruim 30 procent van het totaal geschatte aantal werknemers in de bouwsector.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *