Amigoe | MOT Dambruck: MOT heeft niet gelekt

 

Krantenartikelen zeer suggestief’

Willemstad – Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) zal zich straks internationaal moeten verdedigen en verantwoorden op basis van krantenartikelen die het hoofd van het MOT, Kenneth Dambruck, als ‘zeer suggestief’ ervaren heeft.

Hij verwijst naar berichtgeving waarin verwezen wordt naar de 43 uitgelekte MOT-meldingen die betrekking hebben op de screening van premier Gerrit Schotte (MFK).

Een delegatie van (financiële) experts is gisteren naar El Salvador vertrokken, waaronder ook Dambruck, om daar vanaf vandaag besprekingen te voeren over het onderzoek dat de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) vorig jaar heeft uitgevoerd. Daar zal de delegatie er alles aan doen om het eindoordeel van de CFATF zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.

Het oordeel is namelijk van groot belang voor de sector van de financiële dienstverlening op Curaçao. ,,Wij hebben zeven jaar hard gewerkt en zullen het niet accepteren dat wij op basis van krantenartikelen worden beoordeeld”, stelt de MOT-directeur aan de vooravond van de reis.

Hij vervolgt: ,,Het is diep triest dat door suggestieve krantenartikelen, zowel lokaal als internationaal, de indruk wordt gewekt dat het MOT zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Het is al erg genoeg dat wij straks onder andere op basis van krantenartikelen ons internationaal moeten gaan verantwoorden.”

Dambruck wijst erop dat het goed is te weten dat het MOT zelf geen meldingen genereert. ,,Het MOT is slechts een schakel in de MOT-keten met duizenden actoren”, zo schrijft hij.

Het MOT heeft nooit eerder op de berichtgevingen gereageerd omdat deze organisatie zich verre van politiek houdt. Het MOT-hoofd stelt dat het gevaar van suggestieve en niet op feiten gebaseerde artikelen is dat Curaçao het vertrouwen verliest van de medeplichtige lokale sectoren, buitenlandse meldpunten en andere internationale instanties.

Dambruck: ,,Dit is zeer onrechtvaardig, omdat het MOT immers niets van doen heeft of heeft gehad met enige lekkage aan de pers of wie dan ook, noch met de zogenoemde MOT-meldingen, waarnaar regelmatig in de pers wordt verwezen.”

Hij vervolgt: ,,Het MOT functioneert in zijn bijna 15-jarig bestaan als een instantie die altijd volgens de bestaande wetten zijn taken heeft uitgevoerd en uitvoert. Cruciaal in het werk bij het MOT is de geheimhoudingsclausule zoals opgenomen in de Landverordening MOT die zowel voor het MOT geldt, als voor iedereen die in zijn/haar werk in aanraking komt met het MOT. Overtreding van deze bepaling wordt als een misdrijf beschouwd waarop een gevangenisstraf van vier jaar staat. Op het MOT nemen wij deze geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle bij ons binnenkomende informatie zeer serieus. Informatie van het MOT is nooit naar buiten toe gelekt. Er bestaat dan ook geen persoon of instantie, noch lokaal noch in het buitenland die straffeloos kan beweren dat de al maanden in de kranten vermelde zogenaamde ‘MOT-meldingen’, door het MOT gelekt zijn aan derden.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *