Motie van wantrouwen tegen Francisca verworpen

PAR komt met zes moties

Jeanne-Marie-Francisca-225x300WILLEMSTAD — Minister Jeanne-Marie Francisca (PS) heeft gisteren een motie van wantrouwen in de Staten overleefd. De motie tegen het door de minister gevoerde beleid bij met name Fundashon Tayer Soshal was een van de zes moties die gisteren door de PAR-fractie aan het eind van de begrotingsbehandeling werden ingediend. Vier van deze moties werden door de Staten aangenomen.

In de motie van wantrouwen wordt de minister haar optreden bij Fundashon Tayer Soshal – waarbij zij het bestuur en de directie van de stichting schorste, maar later moest toestaan dat de bestuurs- en directieleden na een uitspraak van de rechter weer aan het werk gingen – zwaar aangerekend.
Volgens PAR-lid Armin Konket dient de minister juist te handelen en tevens een voorbeeld te zijn voor anderen.
Door niet zorgvuldig te handelen zou zij hier niet aan hebben voldaan.
De motie haalde het echter niet, de coalitiefracties met steun van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang stemden het voorstel weg.

Leeflang stelde het voorstel niet te kunnen steunen, omdat de zaak nog onder de rechter is. Ook de Pais-fractie stemde tegen, ofschoon deze fractie in het recente verleden zeer kritisch was over het functioneren van Francisca, maar volgens Statenlid Eugene Cleopa is het juist de minister die de problemen bij de stichting moet oplossen.

De tweede motie, ook van de PAR, drong er bij de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) op aan om ieder jaar in de Staten een evaluatie te presenteren van de staat van het onderwijs op Curaçao.
Deze motie kon op steun van alle fracties rekenen en werd met algemene stemmen aangenomen.

De derde motie van de PAR drong er bij de regering op aan om erop toe te zien dat alle jaarrekeningen van alle overheidsentiteiten op tijd worden ingeleverd.
Deze motie werd met 19 stemmen voor en geen tegen aangenomen.

In de vierde motie, ondersteund door de PAR, werd de schorsing van het managementteam van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn afgekeurd.
Het managementteam zit al bijna zeven maanden thuis.
De coalitie stemde tegen het voorstel, omdat een merendeel van de coalitiefracties van mening was dat sinds 10-10-‘10 ook andere ambtenaren met onrecht zijn geconfronteerd. Deze opmerking was voor de mede-indiener Hensley Koeiman (MAN) reden om te concluderen dat ambtenaren vogelvrij zijn verklaard.

In motie vijf, ook van de PAR, werd bepleit om de controle op het betalen van omzetbelasting, winstbelasting en inkomstenbelasting te verhogen.
Op verzoek van de Paisfractie werd het voorstel opgenomen dat in de toekomst ook casino’s omzetbelasting moeten gaan betalen.
Ook dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

In de zesde motie, ook een initiatief van de PAR, werd er bij de regering op aangedrongen om een oplossing te vinden voor gepensioneerden die alleen van een uitkering afhankelijk zijn. Dit voorstel werd ook met algemene stemmen aangenomen.

De zevende motie, een origineel voorstel van Koeiman met steun van de PAR, hield een pleidooi in om de subsidie van Fundashon Tayer Soshal met 1 miljoen gulden te verhogen. Maar de coalitie stemde het voorstel weg.
PNP’er Humphrey Davelaar is van mening dat ‘het huidige bestuur en de directie van de stichting niet met overheidsfondsen te vertrouwen zijn’.

De laatste motie had betrekking op het Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (fonds voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS) en ging uit van het stopzetten van de subsidie om een onderzoek bij het fonds uit te laten voeren.
Deze laatste motie werd door de coalitie weggestemd.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *