NAPB haalt uit naar SAP

NAPB vs SAP

Veel agenten namen vanochtend deel aan de algemene vergadering van de NAPB.

WILLEMSTAD — Het NAPB-bestuur hield vanochtend op verzoek van 36 leden een algemene vergadering over de diverse plannen voor het Korps Politie Curaçao (KPC). De agendapunten waren onder andere de incorporatie van de agenten van uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (voorheen SKS), de incorporatie van burger-ambtenaren in het Korps Politie Curaçao en de carrièremogelijkheden van de ambtenaren binnen het korps. Daarnaast besprak de bond de misstanden van de (politie) vakbond SAP. De vergadering werd gehouden in het recreatiecentrum Suffisant.

Advertentie

Volgens het NAPB-bestuur is het na de vergadering van vanochtend duidelijk geworden dat het bestuur van SAP niet voor de ambtenaren opkomt, maar dat de bestuursleden waarschijnlijk hun eigen carrièremogelijkheden in de politiek aan het voorbereiden zijn.
Dit doen ze door hun leden opzettelijk incorrecte informatie te verschaffen, aldus het NAPB-bestuur.

“Het bestuur van SAP gaf duidelijk aan tijdens vergaderingen met de regering en andere bonden dat zij het eens zijn met de incorporatie van de SKS-agenten in het politiekorps.
Maar daarna geven zij via de media publiekelijk te kennen aan hun leden niet akkoord te zijn met de incorporatie.”

Het NAPB-bestuur liet vanochtend opgenomen beelden zien, waaruit blijkt dat het bestuur van SAP steeds twee versies vertelt over deze ontwikkelingen, aldus NAPBvicevoorzitter Ruisandro Cijntje desgevraagd.
NAPB heeft zelf geen bezwaren tegen de incorporatie van de twee diensten, maar benadrukt wel dat het proces hiervan heel goed in de gaten gehouden moet worden.
De opstart hiervan is op 8 november.
Het is voor de NAPB belangrijk dat in verband hiermee rekening gehouden wordt met de rechten van de zeventig SKS-agenten, aangezien zij bijna dezelfde taken als de KPC-agenten uitvoeren, aldus Cijntje.
Zo is het belangrijk dat de SKS-agenten onder meer bijgeschoold worden om goed te kunnen functioneren in het politiekorps.
Daarnaast moet ook goed gekeken worden naar de werkzaamheden en salariëring van deze agenten. Een werkgroep, geleid door de directeur van SKS, Mauricio Sambo, die zich over de incorporatie buigt, werd op 20 augustus opgericht.
Tevens hebben de vertegenwoordigers van de diverse (politie)bonden zitting in de commissie. Volgens Cijntje is het niet de bedoeling om de bond SAP ‘te breken’, maar hun leden – waarvan een groep ook lid is van de NAPB – op de hoogte te houden van wat hun vertegenwoordigers doen.

“Zo doet het SAP-bestuur alsof zij helemaal niet op de hoogte zijn gebracht van de procedure Opstap, terwijl alle bonden op de hoogte zijn.”

Over deze procedure zat het NAPBbestuur gisteren om de tafel met het management- en het veranderteam van de politie.
De bond benadrukt dat alle agenten die in de oude organisatie minstens drie jaar aaneengesloten een bepaalde functie hebben bekleed, deze functie ook in de nieuwe organisatie moeten krijgen.
Hij geeft als voorbeeld:

Een brigadier die minstens drie jaar als inspecteur optreedt zonder hiervoor het landsbesluit in handen te hebben, moet conform de wet in de nieuwe organisatie de functie van inspecteur bekleden.

De leden gaven het bestuur vanochtend het mandaat dit duidelijk te maken aan het management- en veranderteam van de politie. Dat zal ook gebeuren, aldus Cijntje.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *