Nationale dag van de voorschoolse educatie

Ook de kleintjes van kinderdagverblijf Montaña hebben deze speciale dag gevierd met het thema jungle.

Ook de kleintjes van kinderdagverblijf Montaña hebben deze speciale dag gevierd met het thema jungle.

WILLEMSTAD — Voor de elfde keer wordt vandaag de ‘Nationale dag van de voorschoolse educatie’ gevierd. Op deze dag wordt er stilgestaan bij baby’s, dreumesen, peuters en de crècheleiders.

Advertentie

Ook wordt er aandacht besteed aan het belang en de rol van crèches in onze gemeenschap en wordt de aandacht gevestigd op deze sector. Zo is er een expositie van thematekeningen die door de kinderen in opvangcentra zijn gemaakt. De expositie is tot en met 29 november te bezichtigen bij Stichting Coordinatie Centrum Kinderen Jeugdopvang (SCKJ) aan de Kaya Charles Maduro H1 Unit A in Brievengat tussen 08.00 en 16.00 uur. Via SCKJ verleent de overheid subsidie voor opvang aan ouders met kinderen die hiervoor in aanmerking komen. SCKJ is de bemiddelaar tussen de overheid, de kinderopvangverblijven en de ouders. De kinderdagverblijven krijgen niet meer zoals in het verleden direct een subsidie van de overheid. Het geld gaat nu naar de ouders. Zij kunnen zelf kiezen naar welk kinderdagverblijf zij hun kind willen brengen. Wel moet de organisatie ingeschreven staan bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Het ministerie bewaakt de kwaliteitseisen waaraan de crèches moeten voldoen.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *