Navarro: ‘Keiharde aanpak overvallers’

schandpaal-2WILLEMSTAD — De nieuwe minister van Justitie, Nelson Navarro (Pais), belooft een keiharde aanpak van de criminaliteitsgolf die het eiland op dit moment teistert. Volgens hem is het onacceptabel dat Curaçao iedere dag te maken heeft met gewelddadige overvallen.

Navarro had een duidelijke boodschap aan criminelen, overvallers en ‘abusadornan’ (personen die anderen misbruiken) op het eiland:

“Fasten your seatbelts.”

De minister kwam met zijn opmerkingen bij de beantwoording van vragen tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2013 van het land Curaçao in de Centrale Commissie van de Staten.
Hij reageerde hiermee specifiek op een suggestie van voormalig Justitie-minister en huidig PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe.
Die had er bij Navarro op aangedrongen om meer toe te zien op preventie in de bestrijding van criminaliteit op het eiland.
Navarro benadrukte het met Wilsoe eens te zijn dat er meer aan preventie gedaan moet worden, want ‘anders blijft het dweilen met de kraan open’.
Volgens de nieuwe Justitieminister is het van belang dat er aan preventie – hij omschreef het als ‘de softe kant van de bestrijding van criminaliteit’ – wordt gedaan.
Dit is een taak die volgens hem ook bij de ministeries van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) ligt, maar hij stelt dat zijn ministerie aan preventie heeft gedaan en dit ook in de toekomst zal blijven doen.
Navarro constateerde dat er op dit moment sprake is van een onacceptabele situatie op Curaçao.

“Wij moeten ook repressief optreden.
Iedere dag vinden er overvallen plaats.
Het volk wordt geterroriseerd.
Men durft niet meer in de tuin of op de porch, al zit die vol tralies en hekwerk, te zitten.
Dit kan zo niet langer.”

Navarro kondigde aan dat hij met keiharde maatregelen zal komen om de criminaliteit het hoofd te bieden.
Hiervoor zal hij op korte termijn met de politieleiding om de tafel gaan zitten.
Deze maatregelen hoeven niet veel geld te kosten, aldus de minister.
Hij gaf ook aan binnenkort meer in details te zullen treden.
Maar Navarro kondigde nu al vast aan dat er een einde moet komen aan de dagelijkse gewelddadige overvallen op het eiland.

Begroting
Tijdens de begrotingsbehandeling waren er ook vragen over de financiering van de begroting van Justitie voor het jaar 2013.
Verschillende Statenleden, waaronder MAN-lid Charles Cooper, hadden erop gewezen dat er juist in onderwijs was gesneden, terwijl er bij justitie meer bij was gekomen.

Een bedrag van tien miljoen gulden, aldus Cooper, vergeleken met de begroting voor 2012. Cooper drong er bij het kabinet-Hodge op aan om niet de fout te maken van de kabinetten PAR/ MAN in de jaren negentig.
Deze kabinetten zetten hoog in op financiële maatregelen, terwijl investeringen in de economie en in de sociale ontwikkeling van het eiland onvoldoende aandacht kregen, aldus Cooper.

Tijdens de beantwoording van vragen stelde Navarro dat het extra bedrag van 10 miljoen gulden voor justitie niet betekent dat het ministerie er 10 miljoen gulden bij krijgt.
Het gaat hierbij onder meer om bedragen die in voorgaande jaren telkens te laag werden begroot, maar die toch werden uitgegeven.
Dit is nu in de begroting van dit jaar rechtgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *