Navarro: Motivering rechter in zaak Wernet onjuist

Navarro2

Navarro: Motivering rechter in zaak Wernet onjuist

WILLEMSTAD — Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) verduidelijkte gisteren waarom hij in beroep is gegaan tegen het vonnis in de zaak die korpschef Marlon Wernet tegen de overheid (lees Navarro) heeft aangespannen, om zijn op non-actiefstelling aan te vechten. Dat deed hij tijdens de wekelijks persconferentie van de ministers in Fòrti. Volgens de minister was de beoordeling van de rechter op twee feitelijke punten onjuist.

Navarro voegde daaraan toe dat hij, als advocaat van beroep, uit ervaring weet dat als men het niet eens is met een vonnis, men hoe dan ook in beroep moet gaan.

Naar zijn mening heeft de rechter ten onrechte geconcludeerd dat Wernet niet gehoord werd voordat er een ordemaatregel werd genomen.

“Hij (Wernet) werd weldegelijk gehoord. De commissie heeft hoor en wederhoor toegepast. Ik heb hem zelf ook gehoord. Er is zelfs een verslag overgelegd”, aldus de minister. “Wernet heeft mij tijdens een gesprek zelfs gevraagd welke ordemaatregel hij opgelegd zou krijgen.”

Het was volgens de minister logisch dat hij op non-actief gesteld zou worden.

“Daarom werd hem toch de toegang ontzegd?”

Daarnaast heeft de rechter uitspraak gedaan, gebaseerd op een tussentijds rapport inzake het integriteitsonderzoek, dat recentelijk door een speciaal hiervoor opgerichte commissie, onder leiding van jurist Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Römer, is verricht.

“Bij het uitspreken van het vonnis was het onderzoek nog niet gereed, dus heeft de rechter alleen de resultaten van het voorlopig onderzoek kunnen doornemen.” Hierdoor werd dus de opgelegde maatregel niet voldoende onderbouwd en is dus de beoordeling van de rechter hierover wel begrijpelijk, aldus Navarro.


Rapport ontvange
n

Het integriteitrapport over Wernet is inmiddels door de commissie bij de minister ingediend, afgelopen maandag, zo stelde de minister gistermiddag tijdens de persconferentie.

De minister heeft de commissie verzocht om een zo uitgebreid mogelijk onderzoek te doen naar de integriteit van de korpschef. “Ik wilde niet dat de ordemaatregel gebaseerd was op roddels, dus moest de commissie diverse punten uitvoerig checken. Daarom liet het rapport ook even op zich wachten”, aldus de minister.


Geen beslissin
g

Nu het volledige rapport bij de minister is ingediend, zal hij een beslissing moeten nemen over het lot van Wernet bij het Korps Politie Curaçao. De minister wil het rapport eerst goed bestuderen samen met zijn adviseurs, voordat hij een definitieve beslissing neemt over het lot van korpschef. Het gaat hier om een rapport van zeker 164 pagina’s, voegde Navarro daaraan toe.

“De commissie heeft in het rapport ook haar advies opgenomen, maar ik wil mijn eigen mening vormen. Nadat ik mijn definitieve beslissing heb genomen, mag de partij dit aanvechten bij de rechter en dan is alles wat hiervoor heeft plaatsgevonden een gepasseerd station. Maar ik moest wel in beroep gaan.”

De minister verduidelijkte verder dat hij niets persoonlijks heeft tegen de korpschef. “Er mag echter geen enkele twijfel bestaan over de integriteit van het hoofd van een politiekorps.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *