Navarro niet geloofwaardig’

Navarro2Willemstad – Het optreden van minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie tijdens de persconferentie die dinsdag werd gehouden heeft volgens oppositiepartij partij PAR ervoor gezorgd dat hij alle geloofwaardigheid is verloren.

Advertentie

,,Hij geeft het politiek fatsoen een slechte naam, heeft de vloer aangevoegd met de grondwet, publiekelijk het Openbaar Ministerie en het Politiekorps aangevallen en hij geeft blijk van politiek opportunisme. Het politiek fatsoen van Inderson, Atacho en Ribeiro was op veel hoger niveau. Verantwoordelijkheid nemen houdt in dat je je conclusies trekt ongeacht of je schuldig bent aan wat er is gebeurd”

, aldus Armin Konket van de partij die het voorbeeld aanhaalt van Stanley Inderson, in 1996 minister van Gezondheidszorg.
Inderson trad af als minister nadat een persoon kwam te overlijden als gevolg van een dialyse met water dat teveel aluminium bevatte.

,,Hij was hier niet schuldig aan maar als minister wel politiek verantwoordelijk.
Hij heeft daarbij niet gewacht op een rapport om de conclusie te trekken dat hij schuldig was.”

Daarnaast worden ook het aftreden van minister Pedro Atacho in verband met een uitbraak van gevangenen en dat van minister Norberto Ribeiro vanwege de Campo-II zaak aangehaald die volgens de partij beiden geen schuld hadden aan het gebeurde waar ze voor aftraden maar wel hun politieke verantwoordelijkheid namen.

Konket is ook niet te spreken over wat ze ‘het spel van Navarro’ noemen waarbij hij vlak na het overlijden van de verdachte in de zaak Wiels, Pretu, aangekondigde dat hij zijn positie ter beschikking stelde aan de Staten en dat de Staten moesten beslissen of er wel of niet genoeg vertrouwen was in zijn positie.

Navarro09092013,,Niet de Staten stellen ministers aan of sturen hen naar huis, dat doet de gouverneur.
Hij veegt de vloer aan met de grondwet en staatsgewoonten.
Met zijn gedrag zet hij artikel 29 lid 2 van de Staatsregeling op zijn kop waarin staat dat als een minister niet meer het vertrouwen heeft van het parlement hij zijn ambt ter beschikking stelt.
Hij had tekst en uitleg moeten geven aan de Staten en afwachten wat de conclusie van de Staten zou zijn. Bij gebrek aan vertrouwen had hij dan direct zijn functie ter beschikking moeten stellen bij de gouverneur.”

De partij is niet te spreken over het optreden van de minister waarbij hij zich niet aan de motie hield zoals die drie dagen na de dood van Pretu werd aangenomen in de Staten.
Daarbij werd besloten dat een onafhankelijke commissie een onderzoek moest instellen naar de dood van de verdachte, de minister moest zorgen dat de verantwoordelijken bestraft werden en de minister moest volgens de motie tekst en uitleg geven in de Staten na het afronden van het onafhankelijk onderzoek.

,,Op 4 november krijgt de minister het voorlopig rapport. Op 5 november stuurt hij dit voorlopige rapport naar het parlement met de mededeling tekst en uitleg te willen geven als het eindrapport klaar is.
Tot grote verbijstering van de Staten geeft de minister echter op 12 november een persconferentie. De Staten geven hem de opdracht om het rapport te maken en vervolgens zet hij de Staten ‘on hold’ om eerst tekst en uitleg te geven aan journalisten”, aldus Konket.

Ook het feit dat hij a-publiek het Openbaar Ministerie en het politiekorps aan de schandpaal nagelde is de oppositiepartij een doorn in het oog.
Volgens Konket moet de minister interne zaken met instanties die onder zijn verantwoordelijkheid vallen binnenshuis oplossen en het imago en de reputatie van de staatsorganen beschermen.

,,We hebben ook opgemerkt tijdens de persconferentie dat de minister het jammer vindt geen ‘ordemaatregel’ te kunnen nemen tegen de procureur-generaal en de officier van justitie omdat het door het Rijk benoemde functies zijn.
Volgens hem was dat dankzij de Rijkswet die op 10-10-‘10 geldig werd.
Daarbij zei hij tegen de Rijkswetregeling was.
Heel opmerkelijk en het ruikt naar politiek opportunisme als je bedenkt dat Nelson Navarro als politiek leider van Forsa Kòrsou in hun regeringsprogramma van 2007 aangaf Justitie een rijksaangelegenheid te willen maken”, aldus Konket.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *