‘Nee’ is slecht voor bevolking

Willemstad – Een ‘nee’ als uitslag van het referendum op Curaçao is slecht voor de bevolking en betekent een ‘terugval in de tijd’ voor Curaçao. Dat vindt Jaime Saleh, bijzonder hoogleraar Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit Utrecht, tevens oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen en voormalig president van het Gemeenschappelijk Hof. Donderdag hield Saleh in de Nederlandse universiteitsstad Leiden een lezing over de komende volksraadpleging voor de Antilliaans- Arubaanse studievereniging SIAA.

Daarover berichtte het Antilliaans Dagblad gisteren en de lezing staat integraal op de website van deze krant: www.antilliaansdagblad.com. Saleh had ook een vraaggesprek met de Caribische redactie van de Wereldomroep in Nederland. Het resultaat van alle onderhandelingen is volgens Saleh een pakket aan afspraken dat gunstig is voor de bevolking:

,,Je kunt er plussen en minnen bij plaatsen, maar per saldo is het een goed pakket. We moeten de discussie nu afmaken en overgaan tot de orde van de dag. Daar zit de bevolking op te wachten.”

Saleh weet dat een ‘nee’ betekent dat de onderhandelingen nogmaals heropend moeten worden.

,,Vanuit de Nederlandse situatie zie ik dat dit niet mogelijk is en ook de huidige Antilliaanse regering heeft dan geen behoefte om door te gaan.” Hij hoopt dat deze zoveelste poging tot een nieuwe staatkundige structuur zal slagen. ,,Dan kan met een schone lei begonnen worden en daar zal de bevolking profijt van hebben.” De regering moet de bevolking goed informeren over de precieze consequenties van een ‘ja’ dan wel ‘nee’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *