Negatief advies ontslag bestuur Wega di number

wega di numberWILLEMSTAD — Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (STBNO) heeft een negatief advies uitgebracht over het voorgenomen ontslag van het bestuur van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK).
De leden zouden eerst gehoord moeten worden, stelt de toezichthouder.

De Raad van Ministers had in juni de beslissing genomen dat het bestuur van FWNK ontslagen moest worden.
Maar conform de regels van good corporate governance moet daarover eerst advies gevraagd worden.

Aanleiding voor het ontslag was de weigering van het bestuur om een vonnis van de rechter uit te voeren om bonboeken aan Jurino Lottery te verkopen.
Tevens kon de regering zich niet vinden in de opstelling van het bestuur in deze zaak en er zitten bestuursleden die conform de statuten niet in het bestuur mogen zitten.
Onder anderen Nelson Farah en Robertico dos Santos, die zelf een vergunning hebben om loten te verkopen.
Andere bestuursleden zijn onder meer Marius Römer en Randall Brute.

STBNO concludeert dat de gezamenlijk door de minister naar voren gebrachte gronden dan wel feiten grondslag kunnen opleveren voor ontslag van de bestuursleden.
Doch alvorens tot ontslag over te kunnen gaan dienen de bestuursleden in deze gehoord te worden. De gronden dienen met inachtneming van het verweer van de bestuursleden nader onderbouwd te worden en gestaafd te worden met de relevante onderliggende stukken.

Verder wijst het orgaan nogmaals op de noodzaak om op korte termijn, conform de Code Corporate Governance een entiteit op te richten die de beoordeling/evaluatie van commissarissen dan wel bestuursleden op zich neemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *