Netwerk aangelegd met donaties

WILLEMSTAD — In de eerste week van het nieuwe jaar is er een netwerk aangelegd in de Prins Bernhardschool, dat alle lokalen met elkaar en met internet verbindt. Een en ander in het kader van het project ‘2 PC’s per klaslokaal’.

Het bedrijf van Herko ten Meer (midden) legde een netwerk aan in de school, dat alle lokalen met elkaar en met internet verbindt. Tapirama NV sponsorde de helft van de kabels. Op deachtergrond de heer B. Leonora, hoofd van de Prins Bernhardschool.

Het bedrijf van Herko ten Meer (midden) legde een netwerk aan in de school, dat alle lokalen met elkaar en met internet verbindt. Tapirama NV sponsorde de helft van de kabels. Op de
achtergrond de heer B. Leonora, hoofd van de Prins Bernhardschool.

In totaal werd er voor 2200 gulden aan donaties ontvangen, onder andere van Calmera BV en Tapirama NV. Het bedrijf van Herko ten Meer legde het netwerk aan voor een gereduceerde prijs. Daarnaast ontving de school nog vijftien computerschermen en een snelle switch voor het netwerk van diverse bedrijven, instellingen en particulieren. De volgende stap is het samenstellen van softwarepakketten, die voldoen aan de educatieve eisen van de school. Alle leerkrachten krijgen een tweedaagse training over het omgaan met computers in de klas. Daarin leren ze welk pakket ingezet kan worden voor rekenen, taal en andere vakgebieden.
Naast de reeds aangeschafte pakketten wordt goed gekeken naar educatieve software, die gratis beschikbaar is op internet. Voor de afronding van het project is echter nog 7500 gulden nodig.

Het gironummer van de school is Girobank 11 11 490,
ten name van de Prins Bernhardschool,
Cabimasweg 1a,
onder vermelding van ‘2 PC’s per klas’.

De Prins Bernhardschool dankt degenen die al bijgedragen hebben of die dat nog zullen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *