Niet meer voorliegen

ONZE DEMISSIONAIRE premier presteert het om op een feestje van zijn beweging te stellen dat hij het volk niet meer zal voorliegen.
Als pathologisch leugenaar zal hij niet beseffen wat het woord ‘voorliegen’ inhoudt, maar feit is dat deze meneer in zijn hele leven nog nooit de waarheid gesproken heeft.
Zelfs het ja-woord aan zijn vrouw was gelogen.
Op het hele eiland en ver daarbuiten ken ik geen grotere leugenaar dan deze meneer. Zijn woord, gericht aan wie dan ook, maar in het bijzonder aan de kiezer op 19 oktober, is dan ook op voorhand een grote leugen. Het verleden, ook meest recent nog (betreffende MOT-meldingen), is daarvan het bewijs. Geen woord van wat deze meneer beweert, heeft enig waarheidsgehalte. En daarmee is niet alleen hij, maar zijn gehele beweging inclusief zijn voornaamste vazallen, een groot gevaar voor onze democratie en rechtstaat.
Een stem op MFK is een stem voor leugens, list en bedrog, intimidatie, vriendjespolitiek, polarisatie en indoctrinatie. Moeilijke woorden maar waar het op neerkomt is dat een stem op MFK een stem is op de marionet Schotte die er zelf veel voordeel van heeft om te bungelen aan de touwtjes van de grote machthebbers achter de schermen die er veel, heel veel geld voor over hebben om van Curaçao een crimineel paradijs te maken, over de rug van ons land en onze bevolking.
Wie een beetje nadenkt, beseft dat een stem op MFK een stem op zelfvernietiging betekent, een stem op de totale mislukking van Curaçao.
Het regime Schotte heeft aangetoond twintig maanden lang niets anders gedaan te hebben dan ruzie maken, proberen zich uit netelige situaties te redden, alle regels van goed fatsoen, good governance, eerlijkheid, inzicht en visie aan hun laars te lappen.
Rechtelijke uitspraken werden diverse malen genegeerd, pastechi’s werden her en der uitgedeeld, democratische rechten werden vertrapt, de Staten wordt en werd van alles voorgelogen (met name over de screeningsuitslagen, VDC en de MOT-meldingen), alles werd met leugens afgedaan, doodgezwegen of weggewuifd.
De verborgen agenda naar heimelijke macht was de leidraad en is dat nog steeds.
In plaats van dat deze bestuurders voor hun wandaden worden aangeklaagd en opgepakt, staan ze nu luidkeels opnieuw hun leugens te verkondigen.
Elke kiezer, ook u die dit leest, zal zich moeten afvragen wat het kabinet van de afgelopen twintig maanden voor positiefs heeft gebracht.
* Wat hebben ze u gebracht?
* Wat hebben ze voor Curaçao gedaan?
* Hoe staan we er als eiland en als individu nu voor?

We hebben grote problemen op financieel gebied, het onderwijs is een chaos, overheidsbedrijven draaien met verlies, de prijzen stijgen, de economie stagneert, we hebben ruzie met Nederland, St. Maarten en Aruba en Zuid Amerika lacht ons uit.
Kijkt u met positieve gevoelens op terug op het kabinet Schotte?
Mijns inziens mogen deze puberale bestuurders nooit meer een tweede kans krijgen. Lach naar ze, groet ze vriendelijk maar bedenk goed dat er vele andere partijen zijn waaraan u uw stem kunt geven.

Voor een beter en leefbaarder Curaçao zonder leugens.

H. DE JONG
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *