Niets doen geen optie

Van der Horst: Aanpassen secundaire arbeidsvoorwaarden onvermijdbaar

bezuinigenWillemstad – De bezuinigingsmaatregelen die voor het ambtenarenapparaat zijn voorgesteld, zijn onvermijdbaar en moeten voorkomen dat er in de nabije toekomst sprake zal zijn van een zogeheten crisisheffing, waarbij ambtenaren, zoals het geval was in de jaren tachtig, een deel van hun salaris in moeten leveren.

Advertentie

Zo waarschuwt minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) in een interne brief, gedateerd 19 december, die waarschijnlijk naar de ambtenarenvakbonden is gestuurd.
In de brief insisteert de minister op vriendelijke doch dringende toon op het doorvoeren van de maatregelen en geeft aan dat de regering zo snel mogelijk wil beginnen met het bespreken van de inhoud van het bezuinigingspakket met de vakbonden.

,,De regering is op de hoogte van het feit dat leden de vakbonden hebben opgedragen om de aanpassing van de secundaire arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren niet te accepteren, maar een aanpassing is onvermijdbaar”, aldus Van der Horst in zijn schrijven.

,,Hoe langer we wachten met de aanpassing, hoe groter de urgentie wordt om deze in nog drastischer vorm toe te passen.
De regering heeft er vertrouwen in dat zij de vakbonden ervan kan overtuigen dat niets doen geen optie is.”

De regering wacht op dit moment op het eerstvolgende Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CGOA) waarbij de BPD-minister aan tafel zal zitten met vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden die het ambtenarenapparaat vertegenwoordigen om het aanpassingspakket voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals voorgesteld door de regering, te behandelen.
Ondertussen hebben de vakbonden onder werktijd vergaderd, waar minister Van der Horst, vergezeld door een team van experts en adviseurs, ook bij aanwezig was om informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden en de zorgen van de ambtenaren aan te horen.
De vakbonden hebben eerder aangegeven niet bereid te zijn om over de bezuinigingsmaatregelen te praten eer gesproken is over vijf prioriteitspunten:

  • de Landsverordening materieel ambtenarenrecht,
  • het Sociaal Statuut,
  • het functieboek,
  • het politiepakket en
  • het conceptconvenant Sentro pa Detenshon i Korekshon Kòrsou.

Van der Horst laat in zijn brief weten dat de ministerraad afgelopen woensdag een beslissing heeft genomen over twee van de vijf punten.
Het document met dit besluit zal binnenkort voor behandeling in de CGOA worden ingediend.
Het gaat om de wijzigingen van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en het politiepakket.

,,De regering hoopt dat dit nieuwe mogelijkheden creëert voor het bespreken van het aanpassingspakket”, aldus Van der Horst.

In zijn brief zegt de minister graag aan tafel te willen zitten met de vakbonden, maar tegelijkertijd benadrukt hij het belang van het doorvoeren van de maatregelen en ook dat de regering, indien de vakbonden weigeren mee te werken, zich genoodzaakt ziet een andere weg te bewandelen om het doel te bereiken.

,,De regering wil voorkomen dat zij genoodzaakt wordt om een andere weg te bewandelen om zo de personeelskosten te verminderen, maar als er geen andere manier blijkt te zijn, zal de regering niet twijfelen en dit proces in gang zetten.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *