Nieuw naam UNA

Dr. Moises da Costa Gomez2WILLEMSTAD — De nieuwe naam voor de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) is gisteren met algemene stemmen aangenomen. De nieuwe naam luidt nu University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. Op 22 november zal deze naamswijziging officieel worden doorgevoerd.

Advertentie

In 2011 is onder de toenmalige minister van Onderwijs, René Rosalia, de nieuwe naam bekendgemaakt.
Desondanks heeft het twee jaar geduurd voordat deze werd doorgevoerd.
Ook was er de afgelopen weken een dispuut over het gebruik van ‘University of Curaçao’, daar de Stichting University of Curaçao deze naam reeds gebruikt.
In nader overleg met de familie van Da Costa Gomez, met de Stichting University of Curaçao en met de UNA is uiteindelijk overeenstemming bereikt over de benaming van de universiteit.
Het merkrecht betreffende de naamgeving ‘University of Curaçao’ is door de Stichting University of Curaçao aan de openbare rechtspersoon Universiteit van de Nederlandse Antillen overgedragen.

Dr. Moises da Costa GomezMoises Frumencio da Costa Gomez is de oprichter van de PNP (1948).
Ook is hij de grondlegger van het huidige Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden uit 1954.
Eind jaren dertig pleitte hij al voor autonomie van de eilanden.
Doktoor, zoals hij in de volksmond wordt genoemd, heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over staatkundige onderwerpen, waaronder ‘Curaçao in het Koninkrijk’ en ‘Naar een nieuw Arbeidsrecht’.
In de ‘Toekomst van Curaçao’ breekt Gomez een lans voor een terugkeer van Curaçao naar de eigen natuurlijke bronnen, in plaats van de olieverwerkende industrie.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *