Nieuw ontwikkelingsplan Wechi

Nieuw ontwikkelingsplan Wechi

Nieuw ontwikkelingsplan Wechi

Willemstad – De Fundashon Kas Popular (FKP) heeft een nieuw masterplan laten ontwikkelen voor het gebied Wechi.

Dit masterplan wordt vandaag gepresenteerd in de Centrale Commissie van de Eilandsraad. Het omvangrijke rapport is gedrukt op papierformaat A-3, met vele platen, kaarten en foto’s erin verwerkt. Er wordt een ‘een globaal plan’ beschreven.

,,Het doel is een duidelijk beeld te scheppen over wat de FKP voor ogen staat bij de ontwikkeling van dit gebied”,

zo staat in de samenvatting van het rapport dat opgesteld is door het bureau voor architectuur en stedenbouw ProGaya, van Cees van de Sande en Zarja Garmers- Rojer, in samenwerking met Archimedium van Marjory van Twist. Het plan biedt een kader waarbinnen de uitwerkingsplannen gemaakt kunnen worden in de vorm van verkavelingsplannen, concrete bouwplannen en plannen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het gebied waar het om gaat kent een deel dat bestemd is als ‘Open Land’ en een deel dat bestaat uit een ‘witte vlek’. ,,Open land betekent dat de overheid dit gebied wil handhaven in de staat waarin het was op het moment dat het Eilandelijk OntwikkelingsPlan (EOP) werd vastgesteld en goedgekeurd”, zo schrijven de opstellers.

De witte vlek is een benaming om aan te duiden dat het betreffende gebied niet onder de werking van het EOP valt.

,,Daarmee is automatisch de Bouw- en Woningvergunning van toepassing”, zo wordt in het plan eraan toegevoegd.

De opstellers van het rapport verslaan de informatie van de verschillende instanties die bij het project betrokken zijn zoals de Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (DROV) over de bestemming van het Open Land. In het kader van de al in 2006 ingediende bezwaarschriften staat in het plan:

,,Er zal aan de hand van de behandeling van de bezwaarschriften besloten kunnen worden om het gebied alsnog de bestemming Open Land te geven of een andere bestemming”.

Als het de bestemming Open Land krijgt, kan het niet bebouwd worden. De Dienst Openbare Werken (DOW) heeft al een plan voor de verkeersafwikkeling, met ‘turborotonde Zegu’ en een extra rijstrook bij de weg naar Westpunt.

Ook voor de riolering zijn er plannen voor aansluiting op die van Julianadorp onder de voorwaarde dat die verbeterd wordt door de overheid. De capaciteit van Klein Hofje bij Piscadera zal dan ook vergroot moeten worden.

De dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) ziet de wijk als voorbeeld van hoe je groen en recreatiemogelijkheden moet inpassen in de wijk.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Project Wechi

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *