Nog even hoop voor Tiara Air

Tiara airOranjestad – De bewindvoerder van Tiara Air Aruba heeft gisteren eind van de middag pro forma aan de rechter verzocht om de surseance van betaling te verlengen. Op 25 maart verleende het gerecht definitieve surseance van betaling voor de periode van een maand.

Afhankelijk van de gang van zaken binnen het bedrijf kon de surseance worden verlengd, zo werd toen gemeld.
Bewindvoerder Eugene Martis gistermiddag tegenover deze krant:

,,Of het daadwerkelijk tot een tweede crediteurenvergadering gaat komen om over het verzoek tot verlenging te besluiten, zal de komende week moeten blijken. Dit is namelijk afhankelijk van het resultaat van de lopende onderhandelingen.”

In het ergste geval kan de bewindvoerder de rechter verzoeken om de surseance in te trekken en volgt er faillissement van Tiara.
Zolang op het verzoek tot verlenging geen besluit is genomen, blijft de surseance gehandhaafd. Het Antilliaans Dagblad berichtte onlangs dat de noodlijdende Arubaanse luchtvaartmaatschappij van Alejandro Muyale een totale schuldenlast heeft van 39 miljoen florin, waarvan 18,4 miljoen aan Girobank op Curaçao die de grootste schuldeiser is.

Venezuela is hoofdoorzaak
Tiara verloor enige tijd de Air Operator’s Certificate (AOC) maar vliegt weer sinds eind maart. Met de huidige sterk gereduceerde bedrijfsvoering groeien echter de schulden per dag.
Doorgaan op deze manier is dan ook geen optie.
Een faillissement betekent dat de (concurrente) schuldeisers niets meer zullen zien van hun geld. De AOC vertegenwoordigt een zekere waarde omdat dit de mogelijkheid blijft bieden een partner of koper te vinden.
Maar ook belangrijk: dan worden de rechten van Tiara in Venezuela gewaarborgd.
Zo heeft Tiara het recht om 27,3 miljoen dollar ‘uit Venezuela te repatriëren’; dat is volgens de bewindvoerder overigens niet hetzelfde als een vordering van 27,3 miljoen dollar.
Pas later is gebleken dat Tiara een substantieel deel van haar bolivars op de parallelmarkt heeft omgewisseld tegen een zeer ongunstige koers.
Kortom: de vordering van Tiara zoals die op haar balans staat, is ‘substantieel minder’ dan de door Tiara genoemde 27,3 miljoen dollar.
Het vliegbedrijf heeft boekhoudkundig een vordering van 44 miljoen bolivar op Tiara Air nv SA (de verkoopmaatschappij van Tiara in Venezuela).
Dat is gelijk aan slechts 7 miljoen dollar tegen een koers van 6,3 bolivar voor een dollar. Venezuela is de hoofdoorzaak voor het financiële debacle van Tiara, namelijk door het uitblijven van toestemming om de in Venezuela met ticketverkoop behaalde omzet naar Aruba terug te halen, terwijl Tiara vrijwel helemaal afhankelijk is van de Venezolaanse routes.

Bron: Antiliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *