Nog geen antwoord op vragen over helm-wet

Cleopa wil weten waarom

Eugene CleopaWILLEMSTAD — Statenlid Eugene Cleopa (Pais) begrijpt niet waarom de wet tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000, die vorig jaar door het parlement werd goedgekeurd, nog steeds niet is gepubliceerd. Hij heeft hier al eerder vragen over gesteld, maar heeft nog geen antwoord gekregen.

Advertentie

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een verkeersdode in het begin van dit jaar.
Een quad-rijder, die op 2 januari betrokken was bij een verkeersongeluk waarbij hij geen helm op had, is toen om het leven gekomen.
Cleopa vindt de inwerkingtreding van de wet om het dragen van een helm in het verkeer te verplichten zeer belangrijk, en heeft hier op 3 januari vijf vragen over gesteld.
Cleopa heeft echter nog helemaal niets gehoord en haalt het protocol aan, dat de Staten in augustus zijn overeengekomen.
Conform dit protocol behoren ministers de door de Statenleden gestelde vragen binnen twee maanden te beantwoorden.
Het Statenlid voor Pais heeft daarom wederom een brief gestuurd naar de Statenvoorzitter, die de brief heeft doorgestuurd naar premier Ivar Asjes en de minister van Verkeer, Vervoer en Bestuurlijke Planning, Earl Barlborda.
In die brief eist Cleopa antwoord op twee vragen.
Cleopa wil van de regering weten of er bezwaren zijn om de wet te publiceren en of deze wet door de Raad van Advies is goedgekeurd.
Dit laatste heeft hij in zijn brief van 3 januari ook al gevraagd.
Toen wilde hij ook van Barlborda weten of de gouverneur de initiatiefwet had ondertekend. Daarnaast vroeg hij een uitleg van Balborda over de publicatieprocedure.
Uit eigen onderzoek blijkt dat de wet niet is gepubliceerd en Cleopa wil weten waarom dit niet is gebeurd.
Cleopa meent dat het op zijn plaats is om – voor inwerkingtreding van de wet – een informatiecampagne hierover te starten en over de politiecontroles die moeten volgen.
In verband hiermee wil hij ook weten of het Korps Politie Curaçao (KPC) of een andere instantie belast zal worden met deze informatiecampagne.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *