Nog geen controle op privacywet

In 2014 College bescherming persoonsgegevens

Willemstad – De overheid heeft ervoor gekozen de Landsverordening bescherming persoonsgegevens per 1 oktober 2013 in werking te laten treden zonder dat er een College bescherming persoonsgegevens is ingesteld.

Advertentie

Het publiek tijdens het seminar met op de voorgrond Etienne van der Horst. FOTO VANEPS KUNNEMAN

Het publiek tijdens het seminar met op de voorgrond Etienne van der Horst. FOTO VANEPS KUNNEMAN

Het voornemen van de overheid is om uiterlijk in de eerste helft van 2014 het College bescherming persoonsgegevens te hebben ingesteld.

,,Bijna 3 jaar wachten op de inwerkingtreding na 10 oktober 2010, is veel te lang.
We konden en wilden ook niet langer wachten”

, zo motiveert de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (PAIS) tijdens een seminar georganiseerd door advocatenkantoor VanEps Kunneman Van- Doorne. Maar, zo stelt hij:

,,Het vaststellen en in werking treden van de wetgeving alleen, is niet voldoende. Het erop toezien dat de wet wordt uitgevoerd en wordt gehandhaafd is uiteraard nog belangrijker.
Met de oprichting van het College bescherming persoonsgegevens worden de rechten op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in de samenleving gewaarborgd.
Het college draagt hiermee zorg voor de bescherming van de persoonsgegevens en privacy van elke burger.
Bij het College bescherming persoonsgegevens kan een burger melding doen van mogelijk onzorgvuldig gebruik van zijn of haar gegevens.
In afwachting van de formele instelling van het College bescherming persoonsgegevens is de Stichting Overheidsaccountantsbureau bereid en voornemens om een rol te spelen in het houden van toezicht op de naleving van de wetgeving die onlangs in werking is getreden.
Deze tijdelijke inzet dient nog concreet ingevuld te worden.”

Van der Horst legt uit:

,,Behalve dat het van belang is voor de lokale markt, is het ook in internationaal verband belangrijk voor Curaçao om regels te hebben ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zo is het een vereiste bij het sluiten van informatie-uitwisselingsverdragen, bijvoorbeeld fiscale verdragen, dat de verdragssluitende staat een passend beschermingsniveau biedt. Ook voor veel investeerders is het van belang dat in het land waarin zij willen investeren een wet bescherming persoonsgegevens bestaat.

Privacyscan toetst bedrijven

Bij het seminar van VanEps Kunneman VanDoorne waren 120 mensen aanwezig, zowel uit de publieke als de private sector. ,,Het seminar is bij ons onderdeel van een bredere campagne; zo hebben we ook een specifiek product ontwikkeld om te toetsen wat een bedrijf of organisatie nodig heeft om te voldoen aan de nieuwe (en bestaande) privacywetgeving: de Privacyscan. Om onze cliënten en andere geïnteresseerden te informeren hebben we bovendien een speciale miniwebsite gemaakt: www.ekvandoorne.com/privacy”, zo legt Kristel van den Elzen, coördinator Marketing & Client Relations van het advocatenkantoor uit.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *